Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna)
lagafrumvarp

Vantrauststillaga á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(réttur til biðlauna)
lagafrumvarp

Fréttaflutningur ríkissjónvarpsins af verðmun á landbúnaðarvörum

umræður utan dagskrár

Vantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

vantraust

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Sala ríkisvíxla og fjármögnun ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Málefni smábáta á aflamarki

umræður utan dagskrár

Framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn

umræður utan dagskrár

Fiskvinnsluskólinn

fyrirspurn

Greiðsluaðlögun húsnæðislána

þingsályktunartillaga

Fullgilding GATT-samkomulagsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Umferðaröryggismál

þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um framkvæmdaáætlun í umferðaröryggismálum

athugasemdir um störf þingsins

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Vöruverð lífsnauðsynja og verðmunur á milli þéttbýlis og dreifbýlis

þingsályktunartillaga

Lyfjaverslun Íslands hf.

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp um innflutning og sölu á áfengi

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Flugsamgöngur til Sauðárkróks og Siglufjarðar

umræður utan dagskrár

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög

lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Um fundarstjórn forseta.

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Forkaupsréttarákvæði fiskveiðistjórnarlaga

umræður utan dagskrár

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri

þingsályktunartillaga

Skattgreiðslur af útflutningi hrossa

fyrirspurn

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Refsiákvæði nokkurra skattalaga

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Öryggi í samgöngumálum Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Hrefnuveiðar

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Tilvísanakerfið

umræður utan dagskrár

Raforkukostnaður garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun 1994--1997

(lækkun framkvæmdafjár)
þingsályktunartillaga

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

(breyting á samningi)
þingsályktunartillaga

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Kosningar til Alþingis

(óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kennaraverkfallið

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
lagafrumvarp

Vísitala neysluverðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 78 1078,53
Andsvar 89 176,47
Flutningsræða 6 131,7
Um fundarstjórn 22 54,12
Grein fyrir atkvæði 9 10,87
Um atkvæðagreiðslu 1 3,53
Málsh. um fundarstjórn 1 2,6
Samtals 206 1457,82
24,3 klst.