Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Afstaða íslenskra stjórnvalda til Helms-Burton laga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(barnaklám)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Löggildingarstofa

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald)
lagafrumvarp

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Afleiðingar afnáms línutvöföldunar

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða)
lagafrumvarp

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjutenging bótaliða)
lagafrumvarp

Fjárfestingar sölusamtaka í sjávarútvegi erlendis

umræður utan dagskrár

Staða garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Stefnumörkun í heilbrigðismálum

þingsályktunartillaga

Skýrsla námsmanna um LÍN

umræður utan dagskrár

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Tekjuviðmiðun lífeyrisþega

(eingreiðsla skaðabóta)
fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(málsmeðferðarreglur o.fl.)
lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Breytingar á lögum um LÍN

athugasemdir um störf þingsins

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Þátttaka Íslendinga í alþjóðasamstarfi

þingsályktunartillaga

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(gjöld af innlendri framleiðslu)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(sumarhús o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Schengen-samstarfið

umræður utan dagskrár

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(málsmeðferðarreglur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1997

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Löggildingarstofa

lagafrumvarp

Almannatryggingar og lyfjalög

(kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd)
lagafrumvarp

Löggildingarstofa

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Samningsveð

lagafrumvarp

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Kynning MIL á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta

umræður utan dagskrár

Kynferðisleg misnotkun á börnum

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 1996

skýrsla

Tillögur stjórnar ÁTVR um sölu á áfengi og tóbaki

umræður utan dagskrár

Norður-Atlantshafsþingið 1996

skýrsla

Framlag til þróunarsamvinnu

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum

lagafrumvarp

Bann við framleiðslu á jarðsprengjum

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um Landsvirkjun

um fundarstjórn

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Uppgjör á jarðræktarstyrkjum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Biðlistar í heilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Varúðarráðstafanir vegna hættu á smiti búfjársjúkdóma

umræður utan dagskrár

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar

lagafrumvarp

Samningur um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Stækkun járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun

þingsályktunartillaga

Kynslóðareikningar

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Skattatillögur ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Vinnubrögð við niðurskurð í rekstri sjúkrahúsa á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Flugskóli Íslands hf.

lagafrumvarp

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Endurnýjun skipakosts Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Kjarnavopn á Íslandi

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðskerðingargjöld)
lagafrumvarp

Ástandið í Miðausturlöndum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Vörugjald af olíu

(lituð olía)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

(uppgjör)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Danskar landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Réttur almennings til athugasemda við starfsleyfi til atvinnurekstrar

umræður utan dagskrár

Málefni barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um félagslega íbúðakerfið

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 94 1087,38
Flutningsræða 24 334,33
Andsvar 89 175,37
Grein fyrir atkvæði 20 21,93
Um atkvæðagreiðslu 2 2,35
Um fundarstjórn 1 1,4
Ber af sér sakir 1 1,23
Samtals 231 1623,99
27,1 klst.