Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Fyrirhuguð ferð utanríkisráðherra til Indónesíu og annarra Asíulanda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Endurskoðun vegáætlunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof feðra

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(tekjutenging bótaliða)
lagafrumvarp

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(sala til útlendinga)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(útboð veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun

þingsályktunartillaga

Málefni skipasmíðaiðnaðarins

fyrirspurn

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(gildistaka EES-reglna)
lagafrumvarp

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Hlutafélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Flutningur Stýrimanna- og Vélskólans úr Sjómannaskólahúsinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Einkaréttur ÁTVR

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Vegagerð í afskekktum landshlutum

þingsályktunartillaga

Utandagskrárumræða um málefni Sjómannaskólans

um fundarstjórn

Húsnæðismál Sjómannaskólans

fyrirspurn

Stefnan í málefnum Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Tenging bóta almannatrygginga við laun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úrelding krókabáta)
lagafrumvarp

Breiðband Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
lagafrumvarp

Fyrirhuguð frestun skattalækkunar

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(skilgreining togveiðisvæða)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(iðgjaldastofn og innheimta)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Fjarvera forsætisráðherra við atkvæðagreiðslu um fjárlög

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úrelding krókabáta)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(áætlunarflug)
fyrirspurn

Landafundir Íslendinga

fyrirspurn

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Viðskiptabann Bandaríkjanna á Kúbu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðskiptabann á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Staða umferðaröryggismála

skýrsla

Úrskurður umboðsmanns um ólögmæta hótelstyrki

umræður utan dagskrár

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Niðurstaða atkvæðagreiðslu um afbrigði

athugasemdir um störf þingsins

Afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Túlkun þingskapa

um fundarstjórn

Afstaða ríkisstjórnarinnar til mögulegra hernaðaraðgerða Bandaríkjanna gegn Írak

umræður utan dagskrár

Túlkun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Smíði nýs varðskips

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Hanes-hjónanna

fyrirspurn

Eignarhald á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála

þingsályktunartillaga

Verslun með áfengi og tóbak

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kúgun kvenna í Afganistan

umræður utan dagskrár

Umræða um húsnæðismál

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Afnám greiðslu þungaskatts á umhverfisvæn ökutæki

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Bindandi álit í skattamálum

lagafrumvarp

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Framlag til þróunarsamvinnu

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum

lagafrumvarp

Norrænt samstarf 1996-1997

skýrsla

Búfjárhald

(varsla stórgripa)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hámark aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samningur milli Grænlands og Íslands um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Kostnaður Landsbankans við laxveiðar og rangar upplýsingar í svari ráðherra til Alþingis

umræður utan dagskrár

Útgáfa reglugerðar um sölu áfengis

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðs

fyrirspurn

Fjáraukalög 1997

lagafrumvarp

Ráðstöfun sýslumannsembættisins á Hólmavík

umræður utan dagskrár

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Lyfjalög

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Bæjanöfn

(örnefnanefnd)
lagafrumvarp

Stofnsamningur Fjölþjóðlegu fjárfestingarábyrgðastofnunarinnar

þingsályktunartillaga

Fjárhagsvandi Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

umræður utan dagskrár

Ráðstefna á vegum fjögurra ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Rökstudd dagskrá við frv. til sveitarstjórnarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Reglugerð um ÁTVR

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ákvæði um hvíldartíma og fundur í félagsmálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarpa um skipan mála á hálendinu

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

athugasemdir um störf þingsins

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra á blaðamannafundi

athugasemdir um störf þingsins

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða og Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(krókaveiðar)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

þingsályktunartillaga

Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins

þingsályktunartillaga

Samstarf Íslands, Færeyja, Grænlands og Noregs í fiskveiðimálum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Gjöld af bifreiðum

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Gjöld af bifreiðum

lagafrumvarp

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 144 1612,75
Flutningsræða 37 527,88
Andsvar 127 260,47
Grein fyrir atkvæði 45 48,28
Um fundarstjórn 9 18,1
Um atkvæðagreiðslu 3 3,53
Samtals 365 2471,01
41,2 klst.