Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála

þingsályktunartillaga

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Greiðslur í þróunarsjóð EES

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegagerð í afskekktum landshlutum

þingsályktunartillaga

Ritun sögu landnáms Íslendinga á Grænlandi

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Fjöldi starfsmanna í menntamálaráðuneyti

fyrirspurn

Rannsóknarhús við Háskólann á Akureyri

fyrirspurn

Afnám skerðingar bóta til öryrkja vegna tekna maka

fyrirspurn

Áhrif af Schengen-aðild á ferðaþjónustu

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um jarðadeild landbúnaðarráðuneytisins

umræður utan dagskrár

Flutningur starfa fyrir Íbúðalánasjóð til Sauðárkróks

umræður utan dagskrár

Mælendaskrá í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Vegabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Lausaganga búfjár

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Afkoma sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

(jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum

(gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Niðurfelling virðisaukaskatts af innlendri handverksframleiðslu

fyrirspurn

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

(sjálfvirkt kerfi)
lagafrumvarp

Hafnaáætlun 1999-2002

þingsályktunartillaga

Kerfisbreyting í húsnæðismálum og ástandið á leigumarkaði

umræður utan dagskrár

Breyttar áherslur í Evrópumálum

umræður utan dagskrár

Dómur Hæstaréttar um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Sala hlutabréfa í bönkum

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Árásir Bandaríkjamanna og Breta á Írak

umræður utan dagskrár

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Útboð á rekstri hjúkrunarheimilis fyrir aldraða

umræður utan dagskrár

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði

(réttur til styrkja)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Vinna í sjávarútvegsnefnd að frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við fjárhagsvanda sveitarfélaganna

umræður utan dagskrár

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Reglur um endurgreiðslu á ferðakostnaði sjúklinga

fyrirspurn

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Skipulag ferðamála

(skipan ferðamálaráðs)
lagafrumvarp

Útboð í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurn

Laun grunnskólakennara og fjármál sveitarfélaga

fyrirspurn

Húsnæðismál Leiklistarskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um tekjustofna sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Búfjárhald, forðagæsla o.fl.

(varsla stórgripa)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Jafnréttislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun undirritunar Kyoto-bókunarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Aflaheimildir dagróðrabáta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fyrirhuguð sala Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Starfsemi Íbúðalánasjóðs og nýtt greiðslumat

umræður utan dagskrár

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Málefni fatlaðra

(starfsmenn svæðisskrifstofu)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti

(gjaldsvið o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

lagafrumvarp

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Íslenski hesturinn

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Dagskrártillaga

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðleg viðskiptafélög

lagafrumvarp

Umræður um sjávarútvegsmál

athugasemdir um störf þingsins

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 87 868,2
Flutningsræða 23 195,18
Andsvar 67 136,13
Grein fyrir atkvæði 23 23,32
Um fundarstjórn 6 15,65
Ber af sér sakir 3 4,37
Um atkvæðagreiðslu 1 1,23
Samtals 210 1244,08
20,7 klst.