Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Formennska í fastanefndum þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Aðgerðir vegna stríðsátakanna í Kosovo

þingsályktunartillaga

Gerð langtímaáætlunar um jarðgangagerð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Byggðavandi og staða fiskverkafólks

umræður utan dagskrár

Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila

þingsályktunartillaga

Rekstrarvandi sjúkrahúsanna og sumarlokanir

umræður utan dagskrár

Samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla umhverfisnefndar á þáltill. um Fljótsdalsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirspurn til félagsmálaráðherra

um fundarstjórn

Endurskoðun á stjórnkerfi fiskveiða

fyrirspurn

Athugasemdir Samkeppnisstofnunar um samkeppni á fjarskiptamarkaði

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(hækkun bensíngjalds 1999)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 15 102,5
Flutningsræða 4 41,5
Andsvar 13 31,02
Um fundarstjórn 1 2,47
Samtals 33 177,49
3 klst.