Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Velferð barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Framlög til þróunarhjálpar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Staða heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til verndar rjúpnastofninum

þingsályktunartillaga

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Endurskoðun laga um heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Afstaða íslenskra stjórnvalda til mögulegra hernaðaraðgerða í Írak

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Viðræður við Alcoa um álver á Reyðarfirði

athugasemdir um störf þingsins

Vextir verðtryggðra bankalána

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áhrif af skattstefnu ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Vændi

umræður utan dagskrár

Bygging menningarhúsa á landsbyggðinni

fyrirspurn

Framhaldsskóli á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Tilskipun um innri markað raforku

fyrirspurn

Norðlingaölduveita og Þjórsárver

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli ráðherra

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Samþykkt Alþjóðasambands lækna um notkun gagnagrunna á heilbrigðissviði

athugasemdir um störf þingsins

Verndun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurreisn íslensks skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Efling félagslegs forvarnastarfs

þingsályktunartillaga

Utandagskrárumræða um kræklingarækt

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Sementsverksmiðjunnar

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnsýslulög

(rafræn stjórnsýsla)
lagafrumvarp

Fyrirtækjaskrá

(heildarlög)
lagafrumvarp

Textun íslensks sjónvarpsefnis

þingsályktunartillaga

Sala Búnaðarbankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Matsskýrsla um umhverfisáhrif Norðlingaölduveitu

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Sala ríkisbankanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Leiðtogafundurinn í Prag og þátttaka Íslands í hernaðarstarfsemi á vegum NATO

umræður utan dagskrár

Breyting á XV. viðauka við EES-samninginn

(aðstoð til menntunar, ríkisaðstoð til fyrirtækja)
þingsályktunartillaga

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(sala á rjúpu o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnalög

(vatnaflutningar)
lagafrumvarp

Breiðbandsvæðing landsins

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun og 3. umræða fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

fyrirspurn

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Ástandið á kjötmarkaðnum

umræður utan dagskrár

Framganga stjórnarformanns Landsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Leiðtogafundur um sjálfbæra þróun

skýrsla

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í samningaviðræðum um Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(Jöfnunarsjóður)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(Jöfnunarsjóður)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(niðurfelling skulda)
lagafrumvarp

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(vinnutími)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga)
þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn

(mat á umhverfisáhrifum)
þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(Jöfnunarsjóður)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Horfur í væntanlegum samningaviðræðum EFTA-ríkjanna við Evrópusambandið í tengslum við stækkun sambandsins

umræður utan dagskrár

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Skipan Evrópustefnunefndar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Launamunur kynjanna hjá hinu opinbera

umræður utan dagskrár

Landhelgisgæslan

umræður utan dagskrár

Könnun á umfangi fátæktar

þingsályktunartillaga

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Upplýsingaskylda stjórna hlutafélaga um starfslokasamninga og fleiri sambærilega samninga

umræður utan dagskrár

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Hugmyndir um virkjun að fjallabaki

athugasemdir um störf þingsins

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Úrskurður ráðherra um Norðlingaölduveitu

umræður utan dagskrár

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(vinnutímatilskipun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Varnarskylda NATO-ríkja gagnvart Tyrklandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um opinberar framkvæmdir

umræður utan dagskrár

Umræða um flugvallarskatta

um fundarstjórn

Fjarskipti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna

þingsályktunartillaga

Stefna Íslands í alþjóðasamskiptum

þingsályktunartillaga

ESA og samningar við Alcoa

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun og framboði ofbeldisefnis

þingsályktunartillaga

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga

athugasemdir um störf þingsins

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

ESA og samningar við Alcoa

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Norræna ráðherranefndin 2002

skýrsla

Upphæð atvinnuleysisbóta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga

fyrirspurn

Átaksverkefni til að sporna við atvinnuleysi

fyrirspurn

Langtímameðferðarheimili og neyðarvistun

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum og mansal)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Þingsályktunartillaga um hernaðaraðgerðir gegn Írak

athugasemdir um störf þingsins

Staða íslenska táknmálsins

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Kjör bænda

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(fjármálastjórn o.fl.)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 117 968,2
Flutningsræða 28 210,52
Andsvar 79 158,7
Grein fyrir atkvæði 18 19,6
Um atkvæðagreiðslu 4 9,05
Ber af sér sakir 2 4,17
Samtals 248 1370,24
22,8 klst.