Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins

umræður utan dagskrár

Norsk-íslenski síldarstofninn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skipun nýs hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn félagslegum undirboðum

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Rússneskur herskipafloti við Ísland

umræður utan dagskrár

Kaup Landssímans í Skjá einum

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Uppkaup á bújörðum og samþjöppun framleiðsluréttar

umræður utan dagskrár

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Veggjald í Hvalfjarðargöng

þingsályktunartillaga

Byggð og búseta í Árneshreppi

fyrirspurn

Atvinnurekstur í smáum fyrirtækjum

fyrirspurn

Háhitasvæði við Torfajökul

fyrirspurn

Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjun

fyrirspurn

Tilraunir með vindmyllur

fyrirspurn

Langtímaatvinnuleysi

fyrirspurn

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
lagafrumvarp

Viðræður um skiptingu tekjustofna ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnafjörður

fyrirspurn

Þjóðmálakönnun í Eyjafirði

fyrirspurn

Þungaskattur á orkugjöfum

fyrirspurn

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Stuðningur við stríðið í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga í ljósi nýgerðra kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður sjómanna

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

lagafrumvarp

Skuldastaða heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

(hámark lánshlutfalls)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á jarðrænum auðlindum

lagafrumvarp

Málefni sparisjóðanna

umræður utan dagskrár

Hrun veiðistofna skelfisks og innfjarðarrækju

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í sjónvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdaumræðu

um fundarstjórn

Náms- og starfsendurhæfing fyrir geðsjúka

athugasemdir um störf þingsins

Lokun Kísiliðjunnar

umræður utan dagskrár

Samgöngur til Vestmannaeyja eftir 1. des. 2004

umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Framboð til öryggisráðsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Umfang skattsvika á Íslandi

skýrsla

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Vörumerkið Iceland

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fundir í landbúnaðarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Raforkuverð til garðyrkju

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Staða útflutnings- og samkeppnisgreina

umræður utan dagskrár

Fjármálaeftirlitið

þingsályktunartillaga

Umræða um Tækniháskólann -- veiðar úr loðnustofni

athugasemdir um störf þingsins

Vöxtur og viðgangur þorsks í Breiðafirði

umræður utan dagskrár

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Greinargerð Seðlabanka um efnahagsmál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afdrif laxa í sjó

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

(upplýsingar um einstaklinga)
lagafrumvarp

Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

lagafrumvarp

Lánshæfismat Landsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Uppsagnir hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Staðan í viðræðum um verka- og tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Meðferð Bandaríkjamanna á föngum í Guantanamo

fyrirspurn

Skoðunarferðir í Surtsey

fyrirspurn

Samræmd próf í grunnskólum

fyrirspurn

Stuðningur Íslands við þjálfun írakskra öryggissveita

umræður utan dagskrár

Framtíð Reykjavíkurflugvallar

umræður utan dagskrár

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Ráðning aðstoðarmanna þingmanna

fyrirspurn

Stöðvun á söluferli Landssímans

fyrirspurn

Hjartaþræðingar á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri

fyrirspurn

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Kosningar til Alþingis

(þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framtíðaruppbygging bráðaþjónustu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

umræður utan dagskrár

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Evrópumál og störf Evrópustefnunefndar

umræður utan dagskrár

Staða efnahagsmála og stóriðjustefna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útboðsreglur ríkisins

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Mannréttindasáttmáli Evrópu

(eftirlitskerfi samningsins)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(afnám tryggingardeildar útflutningslána)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvars)
lagafrumvarp

Staðbundnir fjölmiðlar

þingsályktunartillaga

Ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála

þingsályktunartillaga

Ráðning fréttastjóra Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Ferðamál

(heildartillaga 2006--2015)
þingsályktunartillaga

Sala Símans, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum

þingsályktunartillaga

Misræmi á milli fjármögnunar og umsvifa hins opinbera eftir landsvæðum

umræður utan dagskrár

Söfn og listaverk í eigu Símans

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Sala Lánasjóðs landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Synjun fyrirspurnar

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Staða íslenska kaupskipaflotans

umræður utan dagskrár

Endurgreiðslur gjalda íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Stíflustæðið við Kárahnjúka og nýtt áhættumat

umræður utan dagskrár

Afturköllun þingmáls

athugasemdir um störf þingsins

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Kynþáttafordómar og aðgerðir gegn þeim

umræður utan dagskrár

Frestur til að skila inn kauptilboðum í Símann

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í fjarskiptamálum 2005--2010

þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Staða Landspítalans

umræður utan dagskrár

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn

(almenningsflug og Flugöryggisstofnun)
þingsályktunartillaga

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(vinnutímatilskipunin)
þingsályktunartillaga

Ferðamál

(heildartillaga 2006--2015)
þingsályktunartillaga

Fullnusta refsinga

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jarðgöng til Bolungarvíkur

fyrirspurn

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Lánasjóður landbúnaðarins

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Svar utanríkisráðherra við fyrirspurn um innleiðingu EES-gerða

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

beiðni um skýrslu

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 162 1332,6
Andsvar 88 175,02
Flutningsræða 27 164,12
Um fundarstjórn 7 22,67
Grein fyrir atkvæði 19 21,18
Um atkvæðagreiðslu 3 7,88
Ber af sér sakir 1 2,63
Samtals 307 1726,1
28,8 klst.