Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Umfjöllun um sjávarútvegsmál

um fundarstjórn

Þingsköp Alþingis

(skipan fastanefnda)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta, tilfærsla verkefna)
lagafrumvarp

Vandi sjávarbyggðanna

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla mála í allsherjarnefnd

um fundarstjórn

Viðurkenning Íslands á ríkisstjórn Palestínu

þingsályktunartillaga

Verðbréfaviðskipti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna

þingsályktunartillaga

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Þátttaka Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu

(stækkun Evrópusambandsins og EES)
lagafrumvarp

Stuðningur við innrásina í Írak og stjórn Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög -- hækkun launa seðlabankastjóra

athugasemdir um störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta, tilfærsla verkefna)
lagafrumvarp

Kosning fimm manna og jafnmargra varamanna í landskjörstjórn til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 12. gr. laga nr. 24 16. maí 2000, um kosningar til Alþingis

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 20 132,13
Andsvar 18 34,02
Um atkvæðagreiðslu 3 9,32
Flutningsræða 1 8,27
Grein fyrir atkvæði 1 1,13
Um fundarstjórn 1 0,68
Samtals 44 185,55
3,1 klst.