Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði

(breytt staða íslenskra banka)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(endurfjármögnun lána frá viðskiptabönkum)
lagafrumvarp

Umræða um stöðu mála á fjármálamarkaði

um fundarstjórn

Efnahagsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(kaup viðskiptabanka á hlutabréfum)
lagafrumvarp

Staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Rannsókn á hræringum á fjármálamarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræða um ESB -- hlutverk þingsins í efnahagsaðgerðum -- fundir fastanefnda

störf þingsins

Upplýsingagjöf um aðgerðir í efnahagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi -- auknar veiðiheimildir

störf þingsins

Heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Icesave-reikningar og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

tilkynning

Icesave-deilan við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Kosningar og samkomulag við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Rannsóknargögn um fall bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samráð ríkisstjórnarinnar við launþegasamtökin

umræður utan dagskrár

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Tilhögun þinghalds o.fl.

störf þingsins

Skipun sérstaks saksóknara og álag á dómstóla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Peningamarkaðssjóðir

umræður utan dagskrár

Hugsanleg lögsókn gegn Bretum -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Tryggingastofnun ríkisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vandi smærri fjármálafyrirtækja

umræður utan dagskrár

Niðurfelling laga um kísilgúrverksmiðju við Mývatn og ráðstöfun eigna Kísilgúrsjóðs

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum

lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Mál á dagskrá -- framhald þingfundar

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Slit stjórnarsamstarfs

tilkynning frá ríkisstjórninni

Kjör nýs forseta þingsins

um fundarstjórn

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Samkomulag við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Handfæraveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Útflutningur hvalafurða

fyrirspurn

Arðsemi álvera

óundirbúinn fyrirspurnatími

Búvörusamningurinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Icesave-deilan

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Loðnuveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Skattamál

fyrirspurn

Icesave-nefndin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala Morgunblaðsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn bankakerfisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala Morgunblaðsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kostnaður við loftrýmiseftirlit

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Bókhald

(hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.)
lagafrumvarp

Ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn

(breyting ýmissa laga og EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurúthlutun aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Opinber hlutafélög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða sjávarútvegsfyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Óundirbúnar fyrirspurnir á dagskrá

um fundarstjórn

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Endurreisn efnahagslífsins

umræður utan dagskrár

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(hærri vaxtabætur 2009)
lagafrumvarp

Endurskipulagning þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja

(stofnun hlutafélags, heildarlög)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2007

lagafrumvarp

Tilkynning forsætisráðherra um þingrof og kosningar

tilkynningar forseta

Heimsókn fulltrúa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lánveitingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vinna við fjárlög 2010

óundirbúinn fyrirspurnatími

Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri

óundirbúinn fyrirspurnatími

Meðferð fyrirtækja á vegum ríkisbankanna

fyrirspurn

Ferðaþjónusta á Melrakkasléttu

fyrirspurn

Stuðningur við íslenskan landbúnað

fyrirspurn

Efling kræklingaræktar

fyrirspurn

Staða fjármálafyrirtækja

tilkynning

Ábyrgðarmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gengi krónunnar og efnahagsaðgerðir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarsamstarf eftir kosningar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Arðgreiðslur og laun hjá Íslandspósti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Tollalög og gjaldeyrismál

(útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Erlent eignarhald á íslenskum fyrirtækjum

fyrirspurn

Verðbætur á lán

umræður utan dagskrár

Uppbygging atvinnulífs og staða ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Fundur í umhverfisnefnd -- frumvarp um stjórnarskipunarlög -- röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

umræður utan dagskrár

Gengisskráning íslensku krónunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldmiðilsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hvalveiðar og hvalaskoðun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Námslán og atvinnuleysisbætur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Skýrsla fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Gengi krónunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hvalveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna í ríkisfjármálum og verðmat nýju bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánið frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Byggðakvóti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna VG í efnahagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Almenn hegningarlög

(bann við kaupum á vændi)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 150 649,57
Flutningsræða 21 210,75
Andsvar 82 154,92
Svar 12 34,38
Grein fyrir atkvæði 14 14,75
Um atkvæðagreiðslu 3 2,37
Um fundarstjórn 1 0,63
Samtals 283 1067,37
17,8 klst.