Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Uppgjör á eignum Landsbankans og Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurheimtur á innstæðum Icesave-reikninganna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Fækkun opinberra starfa

fyrirspurn

Aðsetur embættis ríkisskattstjóra

fyrirspurn

Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála

þingsályktunartillaga

Lausn Icesave-deilunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Greiðslubyrði af Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Ísland

umræður utan dagskrár

Afbrigði um dagskrármál

Fjárhagsstaða Landsvirkjunar og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Staða landsbyggðarinnar

umræður utan dagskrár

Útgreiðsla séreignarsparnaðar

fyrirspurn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Endurskipulagning skulda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskoðun AGS og afgreiðsla Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Sérstakt fjárframlag til sparisjóða

fyrirspurn

Fjárlagagerð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afskriftir skulda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum

umræður utan dagskrár

Endurreisn sparisjóðakerfisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Krafa innlánstryggingarsjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjararáð

(framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Starfsemi skattstofa á landsbyggðinni

fyrirspurn

Fjárhagsleg endurskipulagning rekstrarhæfra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Vextir af Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orð forsætisráðherra um Suðvesturlínu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lögmæti neyðarlaganna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Atvinnustefna ríkisstjórnarinnar og skattahækkanir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skattlagning á ferðaþjónustuna

umræður utan dagskrár

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Upphæð persónuafsláttar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlýsingar breskra og hollenskra ráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Skuldastaða þjóðarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan á fjölmiðlamarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hækkun tryggingagjalds og afkoma sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ályktun Samfylkingarinnar í Garðabæ -- fjárlagagerð -- skattamál o.fl.

störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2009

lagafrumvarp

Hótanir, Evrópusambandið og Icesave

fyrirspurn

Vaxtabætur

fyrirspurn

Fundargerðir af fundum um Icesave-málið

fyrirspurn

Tekjuskattur

(stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(landið eitt skattumdæmi o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(gildistími samningsins og stimpilgjald)
lagafrumvarp

Umhverfis- og auðlindaskattur

(heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf.

lagafrumvarp

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.

(fyrirframgreiðslur tekjuskatts)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Icesave -- veggjöld -- málefni RÚV o.fl.

störf þingsins

Fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

um fundarstjórn

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

fyrirspurn

För forsætisráðherra til Brussel

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Störf viðræðunefndar um einkaframkvæmdir

fyrirspurn

Ríkisfjármál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framkvæmd fjárlaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(leiðrétting)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Undirbúningur og kynning þjóðaratkvæðagreiðslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samningsstaða Íslands og úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkislán til VBS og Saga Capital

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afnám verðtryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Efnahagsaðgerðir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tillögur starfshóps um kynbundinn launamun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur

(forgangskröfur)
lagafrumvarp

Greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri

(skuldbreyting)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(bílaleigubílar)
lagafrumvarp

Stöðugleikasáttmálinn

umræður utan dagskrár

Skil á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Samstarfsyfirlýsing við AGS

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lífeyrisréttindi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðbrögð við eldgosi í Eyjafjallajökli

um fundarstjórn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjuskattur

(ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

(lífeyrisgreiðslur úr B-deild)
lagafrumvarp

Stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs

(undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(sala litaðrar olíu)
lagafrumvarp

Bygging nýs Landspítala við Hringbraut

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tryggingagjald

(Starfsendurhæfingarsjóður)
lagafrumvarp

Eldsumbrotin á Suðurlandi, yfirlýsing ríkisstjórnarinnar

skýrsla ráðherra

Heildarkostnaður ríkissjóðs af breytingum á heitum ráðuneyta

fyrirspurn

Jafnvægi í ríkisfjármálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldavandi heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldir heimilanna og nauðungaruppboð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orð seðlabankastjóra um innstæðutryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða Íbúðalánasjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Staða og fjárhagslegar afleiðingar eldgoss í Eyjafjallajökli

umræður utan dagskrár

Rýmkun heimilda til útgreiðslu séreignarsparnaðar

fyrirspurn

Skerðing lífeyrisréttinda og staða opinberu lífeyrissjóðanna

umræður utan dagskrár

Breytingar á Stjórnarráðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sameining ráðuneyta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Launakjör seðlabankastjóra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattar og fjárlagagerð 2011

umræður utan dagskrár

Kynjuð hagstjórn

fyrirspurn

Vistvæn innkaup

fyrirspurn

Sala á HS Orku

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala orku

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við afleiðingum eldgosa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afnám gjaldeyrishafta

umræður utan dagskrár

Gagnaver í Reykjanesbæ

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða atvinnumála

umræður utan dagskrár

Tjón ferðaþjónustunnar vegna hrossapestar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Hugmyndir um sparnað í ríkisrekstri

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðildarumsókn Íslands að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Launakjör hjá opinberum fyrirtækjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl.

(ein hjúskaparlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2008

lagafrumvarp

Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi

(uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Áhrif skattahækkana á eldsneytisverð

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Áhrif dóms Hæstaréttar um gengistryggingu lána, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Gengistryggð lán

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni lífeyrissjóðanna og Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þátttaka lífeyrissjóðanna í atvinnulífinu

umræður utan dagskrár

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Orð þingmanna í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Starfsumhverfi gagnavera

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahags- og skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 157 566,93
Andsvar 192 305,52
Flutningsræða 35 279,83
Svar 28 101,05
Grein fyrir atkvæði 17 18,47
Um fundarstjórn 8 9,92
Um atkvæðagreiðslu 3 3,68
Samtals 440 1285,4
21,4 klst.