Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Mótmæli á Austurvelli og umræða um skuldavanda heimilanna

um fundarstjórn

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Áminningarbréf ESA og lausn Icesave-deilunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Skuldir heimilanna og afskriftir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðkoma lífeyrissjóðanna að lausn skuldavanda heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Forsendur fjárlagafrumvarpsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Atvinnumál á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Bankasýslan

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðstoð við fátæka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðstoð við fátæka -- mál á dagskrá

um fundarstjórn

Bankasýslan og Vestia-málið

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Nýtt samkomulag um Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlitskerfi ESB og Ísland

óundirbúinn fyrirspurnatími

Landsvirkjun

(fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heimild til útboðs erlendis)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ályktun flokksráðsfundar VG um aðildarstyrki ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárveiting til meðferðarheimilis í Árbót

óundirbúinn fyrirspurnatími

AGS og fjármögnun Íbúðalánasjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala Sjóvár

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattaleg staða frjálsra félagasamtaka

fyrirspurn

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Lánshæfismat Íslands -- sameining sjúkrahúsa -- afgreiðsla fjárlaga o.fl.

störf þingsins

Mótgreiðsluframlag ríkisins í Lífeyrissjóð bænda

umræður utan dagskrár

Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sérregla um félagsaðild)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Kynning nýs Icesave-samnings

óundirbúinn fyrirspurnatími

Álögur á eldsneyti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Breytingar á fjárlagafrumvarpinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nýr Icesave-samningur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Landsdómur og Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verðbréfaviðskipti bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Álagning virðisaukaskatts á sölu vef- og rafbóka, hljóðbóka, nótnabóka, landabréfa o.þ.h.

fyrirspurn

Aukin verkefni eftirlitsstofnana

fyrirspurn

Sameining lífeyrissjóða

fyrirspurn

Áhrif fækkunar ríkisstarfsmanna á fjárhag sveitarfélaga

fyrirspurn

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vestia-málið

umræður utan dagskrár

Icesave og afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Erlendar fjárfestingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Flokksráðssamþykkt VG um styrki ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Magma

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjarasamningar og endurskoðun fiskveiðistefnu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verðhækkanir á eldsneyti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gistináttaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framtíðarskipan fiskveiðistjórnarkerfisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dómur Hæstaréttar um skipulagsmál, orkustefna ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lög um gerð aðalskipulags

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dómur Hæstaréttar um skipulag Flóahrepps

umræður utan dagskrár

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Synjun forseta Íslands á Icesave-lögunum

umræður utan dagskrár

Viðbragðsáætlun við fjármálaóstöðugleika

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gerð fjárlaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kostnaður vegna stuðnings við fjármálafyrirtæki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lausn á vanda sparisjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hækkandi olíuverði

umræður utan dagskrár

Lækkun flutningskostnaðar

fyrirspurn

Hagvöxtur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Uppsagnir ríkisstarfsmanna

fyrirspurn

Lokafjárlög 2009

lagafrumvarp

Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og aukinn hagvöxtur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Hagvöxtur og kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Skattamál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðild NATO að hernaði í Líbíu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kynning fjármálaráðuneytisins á Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mannauðsstefna

fyrirspurn

Kostnaður við Icesave-samninganefnd

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldsetning þjóðarbúsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lækkun húshitunarkostnaðar og jöfnun flutningskostnaðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskoðun stefnu ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hagsmunir Íslands í Icesave-málinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kostnaður við sölu Landsbanka Íslands o.fl.

fyrirspurn

Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar og framhald Icesave-málsins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Skattlagning á kolvetnisvinnslu

(breyting ýmissa laga vegna olíuleitar)
lagafrumvarp

Skattlagning á kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að gerð kjarasamninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orðalag ályktunar sameiginlegrar nefndar Íslands og Evrópuþingsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Launakjör í Landsbanka Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar á lögum um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vaðlaheiðargöng

fyrirspurn

Olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi

þingsályktunartillaga

Rekstrargrundvöllur gagnavera á Íslandi

umræður utan dagskrár

Kostnaður við kjarasamninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gengi krónunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni lífeyrissjóða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar á stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir NATO í Líbíu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattbyrði og skattahækkanir

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skýrsla um endurreisn bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrishöft og fjármál ríkissjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna

skýrsla

Sameining háskóla landsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ábendingar Ríkisendurskoðunar um mannauðsstjórnun

fyrirspurn

Eitt innheimtuumdæmi

fyrirspurn

Hækkun skatta og gjalda

fyrirspurn

Flutningur skattskyldrar starfsemi úr landi

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Áhrif frumvarps um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nálgunarbann og brottvísun af heimili

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í efnahags- og atvinnumálum, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Orð forseta Íslands um Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ályktanir VG í garð ráðherra Samfylkingarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Endurreisn efnahagslífsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afstaða ráðherra til frumvarps um Stjórnarráðið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Magma

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Málefni Byrs og Sparisjóðs Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Fullgilding Árósasamningsins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 163 441,27
Flutningsræða 32 334,88
Andsvar 130 235,08
Svar 25 89,45
Grein fyrir atkvæði 10 11,77
Um atkvæðagreiðslu 7 7,83
Ber af sér sakir 1 1,28
Samtals 368 1121,56
18,7 klst.