Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Fjárframlög utan fjárlagafrumvarpsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur af opinberri þjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Salan á Byr og SpKef

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

ESB-viðræður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svört atvinnustarfsemi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2010

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
lagafrumvarp

Minnisblað um sölu Grímsstaða á Fjöllum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áhrif einfaldara skattkerfis

beiðni um skýrslu

Beiðni um sérstaka umræðu um sparisjóði

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(iðgjald launagreiðanda)
lagafrumvarp

Kaup ríkisins á jörðum á Reykjanesi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðning forstjóra Bankasýslunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgðir á bankainnstæðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrishöft

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla fjáraukalaga

um fundarstjórn

Opinber þjónusta í Þingeyjarsýslum

fyrirspurn

Skattur á umhverfisvænt eldsneyti

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 16. nóvember

Fjáraukalög 2011

lagafrumvarp

Framtíð sparisjóðakerfisins

sérstök umræða

Staða sjávarútvegsráðherra í ríkisstjórninni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á lögum um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kolefnisgjald

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stóriðjuframkvæmdir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heiti Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Tvöföldun Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Viðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínu

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Breytingar á ESB og aðildarumsókn Íslendinga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar á ráðuneytum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlýsing um forsendur kjarasamninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Forsendur fjárlaga og þingskjöl

um fundarstjórn

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(listaverk o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.)
lagafrumvarp

Agi í ríkisfjármálum

sérstök umræða

Breytingar á ESB og aðildarumsókn Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuhlið fjárlaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar á evrusamstarfi og umsókn Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málshöfðun ESA á hendur Íslendingum vegna Icesave

tilkynning

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Viðræður við ESB um sjávarútvegsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tollvernd landbúnaðarvara og IPA-styrkir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlit Matvælastofnunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kaupmáttur heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirkomulag matvælaeftirlits

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Vörumerki

(ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Stefna um beina erlenda fjárfestingu

þingsályktunartillaga

Staða dýralæknisþjónustu um land allt

sérstök umræða

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Samskipti ráðherra við samninganefnd ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisfjármögnun Bændasamtakanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mælingar á dilkakjöti og beitarrannsóknir í Skutulsfirði

fyrirspurn

Matvæli

(heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Evrópumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ályktun utanríkisnefndar ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áhrif banns við formerkingum á verðlag

fyrirspurn

Sauðfjárbú

fyrirspurn

Hvalveiðar og stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Sjálfbærar hvalveiðar

fyrirspurn

Frumbyggjaveiðar á hval

fyrirspurn

Dómur Hæstaréttar um gjaldeyrislán, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Endurútreikningur gengistryggðra lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuldamál heimilanna og málefni Fjármálaeftirlitsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurútreikningur lána og nauðungarsölur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsumhverfi sjávarútvegsins

sérstök umræða

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög

(úthlutun tollkvóta)
lagafrumvarp

Skýrsla Hagfræðistofnunar Háskólans um afföll íbúðarlána og kostnað við niðurfærslu lána, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

ESB og fjárfestingar útlendinga í sjávarútvegi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Uppgjör gengistryggðra lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar á fiskveiðistjórnkerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hugsanleg þátttaka þingmanna í búsáhaldabyltingunni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verklagsreglur um skilarétt, gjafabréf og inneignarnótur

fyrirspurn

Stefna í gjaldmiðilsmálum

sérstök umræða

Viðbrögð eftirlitsstofnana og ráðuneytis við dómi Hæstaréttar um gjaldeyrislán

sérstök umræða

Gjaldeyrismál

(hertar reglur um fjármagnsflutninga)
lagafrumvarp

Orð forsætisráðherra um krónuna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Makríldeilan við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðkoma ESB að dómsmáli um Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðildarviðræður við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirkomulag úrskurða í vátryggingamálum

fyrirspurn

Innlán heimila og fjármagnstekjur

fyrirspurn

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Vinna við landbúnaðarkafla í ESB-viðræðunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verðbólga og efnahagshorfur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Bann við innflutningi á hráu kjöti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrismál

(rýmkun heimilda o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Ökutækjatrygging

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í úrlausn skuldavanda heimilanna

sérstök umræða

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Kreppa krónunnar

sérstök umræða

Skýrsla um áhrif frumvarpa um sjávarútvegsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlitsnefnd um framkvæmd skuldaaðlögunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Útvistun opinberra verkefna til Bændasamtakanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskoðun fiskveiðilöggjafarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Bann við innflutningi á hráu kjöti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stuðningur Hreyfingarinnar við ríkisstjórnina

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skilyrði fyrir stuðningi við ríkisstjórn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lánsveð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan á áætlun stjórnvalda um afnám gjaldeyrishafta

sérstök umræða

Hugsanlegt brotthvarf Grikkja úr evrusamstarfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lífeyrissjóðirnir og skuldir heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Neytendavernd á fjármálamarkaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sérstök lög um fasteignalán

fyrirspurn

Framtíðarskipan fjármálakerfisins

skýrsla

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Fjárfestingaráætlun fyrir Ísland 2013--2015, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Almennar stjórnmálaumræður

Fréttir um brot hjá rannsakendum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræðurnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um veiðigjöld og frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samþjöppun á fjármálamarkaði

sérstök umræða

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mótmæli útgerðarinnar gegn breytingum á stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjur af virðisaukaskatti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra við umræðu um veiðigjöld

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgð á fjármálastofnunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurreisn SpKef

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðbúnaður vegna óróa á evrusvæðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða evrunnar og áhrif evruvandans á þróun Evrópusamstarfsins

sérstök umræða

Uppgjör SpKef og Landsbankans

sérstök umræða

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 15. júní

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 172 555,73
Flutningsræða 32 305,47
Andsvar 137 238,1
Svar 27 93,35
Grein fyrir atkvæði 15 18,1
Um atkvæðagreiðslu 9 10,95
Um fundarstjórn 1 1,27
Samtals 393 1222,97
20,4 klst.