Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Skýrsla Seðlabankans um gjaldmiðilsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á lögum um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Raforkumál á Norðurlandi

sérstök umræða

Valkostir Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum

sérstök umræða

Atvinnumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fæðuöryggi

fyrirspurn

Öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum

(greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur)
lagafrumvarp

Bókhald

(texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Innheimtulög

(víðtækara eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipan ferðamála

(stjórnsýsla og aukið öryggi ferðamanna)
lagafrumvarp

Gjaldeyrisstaða Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jöfnun húshitunarkostnaðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tillögur stjórnlagaráðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gengistryggð lán

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkomulag um fyrir fram greiddan skatt

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða ferðaþjónustunnar

sérstök umræða

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Oracle-kerfið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framkvæmdir Landsvirkjunar í Þingeyjarsýslum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Refsiaðgerðir ESB gegn Íslendingum vegna makríldeilunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirgreiðsla ríkisins við fjármálafyrirtæki og stofnanir í kjölfar bankahrunsins

sérstök umræða

Byggðastofnun

(takmörkun kæruheimildar)
lagafrumvarp

Útgáfa og meðferð rafeyris

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stjórnarskrármál

sérstök umræða

Niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrármál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög

(úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
lagafrumvarp

Búfjárhald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hækkun skatta á ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Innflutningur á lifandi dýrum, hráu kjöti og plöntum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aflaregla

fyrirspurn

Afleiðingar veiðigjaldsins

sérstök umræða

Gengistryggð lán og verðtryggð lán

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vextir af lánum frá Norðurlöndum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Greiðslur til skiptastjórna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Reglur um lausagöngu búfjár

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2012

lagafrumvarp

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.)
lagafrumvarp

Byggðamál

sérstök umræða

Lax- og silungsveiði

(deildir í veiðifélögum o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollvernd landbúnaðarafurða í ESB-samningnum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Álkaplaverksmiðja á Seyðisfirði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Undirbúningur olíuleitar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á lögum um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 4. desember

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(gildistími og framkvæmd styrkveitinga)
lagafrumvarp

Makríldeilan

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða ríkisfjármála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Bætur til kartöflubænda í Þykkvabæ

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi

(afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(eigendur, eigið fé, útibú o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Barnalög

(frestun gildistöku o.fl.)
lagafrumvarp

Aðildarumsókn Íslands að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tillaga um frestun viðræðna við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ýsugengd við Norðvesturland

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(söluheimild og reglur um söluferli)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(hækkun greiðslna og lenging)
lagafrumvarp

Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(söluheimild og reglur um söluferli)
lagafrumvarp

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að hægt verði á viðræðum við ESB

sérstök umræða

Úthlutun aflamarks í ýsu á þessu fiskveiðiári

sérstök umræða

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(afnám greiðslumiðlunar)
lagafrumvarp

Ökutækjatryggingar

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
lagafrumvarp

Sala fasteigna og skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(stjórnvaldssektir og viðurlög)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga

(markaðssetning o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(prófnefnd, eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(útboð, fjárfestar, innherjaupplýsingar o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Dómur EFTA-dómstólsins um Icesave, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fyrsti Icesave-samningurinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn á Icesave-samningaferlinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipting makrílkvótans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á lögum um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skráð trúfélög

(lífsskoðunarfélög, aðild barna o.fl.)
lagafrumvarp

Hagvöxtur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Olíuleit á Drekasvæðinu

sérstök umræða

Samkeppni á bankamarkaði

fyrirspurn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppbygging á Bakka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Grásleppuveiði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Forkaupsréttur og framsal í sjávarútvegi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(kyntar veitur)
lagafrumvarp

Viðbrögð við fjölgun ferðamanna á Íslandi

sérstök umræða

Vandi Íbúðalánasjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framhald aðildarviðræðna við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verðmætasköpun í landinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi

(aukin hlutdeild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðu

(samræming reglna um vatnsréttindi)
lagafrumvarp

Kísilver í landi Bakka

(fjárfestingarsamningur og ívilnanir)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(ótímabundin gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Hlutafélög o.fl.

(kennitöluflakk)
lagafrumvarp

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Velferð dýra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kísilver í landi Bakka

(fjárfestingarsamningur og ívilnanir)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(stækkun hafnar og vegtenging)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík

(opinber framkvæmd)
lagafrumvarp

Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi

(aukin hlutdeild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(vaxtabætur vegna lánsveða)
lagafrumvarp

Kísilver í landi Bakka

(fjárfestingarsamningur og ívilnanir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 108 322,05
Flutningsræða 41 279,18
Andsvar 69 112,22
Svar 6 22,23
Grein fyrir atkvæði 11 12,15
Um atkvæðagreiðslu 10 11,32
Samtals 245 759,15
12,7 klst.