Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskóli að loknu fæðingarorlofi

þingsályktunartillaga

Mótun stefnu í gjaldmiðilsmálum

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 16. október

Viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðila

(lánsveðslán)
lagafrumvarp

Framtíðarsýn varðandi fæðingarorlof

sérstök umræða

Stuðningur við sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 1. nóvember

Umfjöllun nefnda um þingmannamál

um fundarstjórn

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framhaldsskóladeildir

fyrirspurn

Beiðni þingmanna um upplýsingar

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(eignarhlutir í orkufyrirtækjum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeildir í rækju)
lagafrumvarp

Uppbyggðir vegir um hálendið

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 13. nóvember

Hagvaxtarhorfur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tengivegir og einbreiðar brýr

fyrirspurn

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Síldardauðinn í Kolgrafafirði og viðbrögð stjórnvalda, munnleg skýrsla umhverfis- og auðlindaráðherra

skýrsla ráðherra

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Uppbygging fjölsóttra ferðamannastaða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(byggðakort, styrktarsvæði og gildistími)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Seinkun klukkunnar og bjartari morgnar

þingsályktunartillaga

Háhraðanettengingar í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Kynning á tillögum ríkisstjórnarinnar fyrir stjórnarandstöðuna

um fundarstjórn

Lánsveð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(afleiðuviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, sameignarfélög og fyrirtækjaskrá

(flutningur firmaskrár)
lagafrumvarp

Orkuveita Reykjavíkur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsmannamál RÚV

sérstök umræða

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Nauðungarsala

(frestun sölu)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(heimild til sameiningar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Stimpilgjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(skilyrði til greiðslu örorkulífeyris og fjárfestingarheimildir)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög o.fl.

(sektarfjárhæðir og auðveldari framkvæmd)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(afleiðuviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(afleiðuviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Verðhækkanir og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Raflínur í jörð

skýrsla

Umræður um störf þingsins 15. janúar

Hækkun skráningargjalda í opinbera háskóla

óundirbúinn fyrirspurnatími

Innflutningur á landbúnaðarafurðum

sérstök umræða

Staða aðildarviðræðna við ESB

sérstök umræða

Fyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Ummæli þingmanns í umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Rannsóknir og saksókn í efnahagsbrotamálum

skýrsla

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Vernd og nýting ferðamannastaða

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 12. febrúar

Málefni Farice

sérstök umræða

Staða landvörslu

sérstök umræða

Markaðar tekjur ríkissjóðs

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(framlenging bráðabirgðaákvæðis)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. febrúar

Afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Stjórnartillaga um slit aðildarviðræðna við ESB

um fundarstjórn

Þingleg meðferð mála frá utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Úrskurður forseta um stjórnartillögu

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Umræður um dagskrármál fundarins

um fundarstjórn

Málefni Seðlabankans

sérstök umræða

Þingleg meðferð skýrslu um ESB

um fundarstjórn

Viðbrögð forsætisnefndar við erindum þingmanna um stjórnartillögu

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Orð utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Umræða um skýrslu utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Tilraunir til að ná samkomulagi um þingstörf

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 11. mars

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 12. mars

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Samgöngur við Vestmannaeyjar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Makrílviðræðurnar, munnleg skýrsla sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. mars

Menningarsamningar

sérstök umræða

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 26. mars

Smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi

(ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.)
lagafrumvarp

Skatttekjur af hverjum ferðamanni og þróun rekstrarumhverfis ferðamannaiðnaðarins

sérstök umræða

Atvinnumál

fyrirspurn

Einkavæðing ríkiseigna

fyrirspurn

Dettifossvegur

fyrirspurn

Framsaga fyrir skuldaleiðréttingarmálum

um fundarstjórn

Fjármálastöðugleikaráð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE

lagafrumvarp

Lokun fiskvinnslu á þremur stöðum á landinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 9. apríl

Almannatryggingar og staða öryrkja

sérstök umræða

Framtíðarfyrirkomulag innanlandsflugs

fyrirspurn

Fjögurra ára samgönguáætlun 2013--2016

þingsályktunartillaga

Staða hafrannsókna

sérstök umræða

Mat á umhverfisáhrifum

(fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(bótaákvæði o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

munnleg skýrsla þingmanns

Samstarf á norðurskautssvæðinu og staða Íslands

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Veiðigjöld

(fjárhæð og álagning gjalda)
lagafrumvarp

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 9. maí

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stuðningur við sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara

þingsályktunartillaga

Áhrif skuldaleiðréttingar á fjárhag sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjald á jarðstrengi)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflahlutdeildir í rækju)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(heimildir ÁTVR til að hafna áfengi)
lagafrumvarp

Fjármálastöðugleikaráð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(takmörkun tilkynningarskyldu, EES-reglur)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(takmörkun tilkynningarskyldu, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(þunn eiginfjármögnun)
lagafrumvarp

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 172 1083,95
Andsvar 208 398,12
Flutningsræða 7 47,45
Grein fyrir atkvæði 31 33,73
Um fundarstjórn 17 20,93
Um atkvæðagreiðslu 16 19,3
Samtals 451 1603,48
26,7 klst.