Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

sérstök umræða

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. september

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Kennitöluflakk

sérstök umræða

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Hlutafélög o.fl.

(samþykktir)
lagafrumvarp

Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurskurður til embættis sérstaks saksóknara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálastöðugleikaráð og kerfisáhættunefnd

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af útleigu rafmagnsbíla

fyrirspurn

Uppbygging á Kirkjubæjarklaustri

fyrirspurn

Aðgerðir til að draga úr matarsóun

þingsályktunartillaga

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Útkoma landsbyggðarinnar í fjárlagafrumvarpinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Fjármögnun byggingar nýs Landspítala

þingsályktunartillaga

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Fráveitumál

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 4. nóvember

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Byggingarsjóður Landspítala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Orð formanns umhverfis- og samgöngunefndar

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Loftslagsmál

sérstök umræða

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Lögreglulög

(verkfallsréttur lögreglumanna)
lagafrumvarp

Skuldaleiðrétting og staða ríkissjóðs

sérstök umræða

Brotthvarf Vísis frá Húsavík

fyrirspurn

Vörugjald

(gjald á jarðstrengi)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Áætlun um afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins á spurningum um verðtryggingu, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Haf- og vatnarannsóknir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Lánsveð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. desember

Umræður um störf þingsins 4. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Ósk um fund með stjórnarformanni Fjármálaeftirlitsins

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni Bankasýslunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. desember

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Háspennulögn yfir Sprengisand

óundirbúinn fyrirspurnatími

Greiðsludráttur í verslunarviðskiptum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. febrúar

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ungt fólk og fyrstu íbúðarkaup

sérstök umræða

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks

(aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. febrúar

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða Reykjanesbæjar

sérstök umræða

Örnefni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Vextir og verðtrygging o.fl.

(erlend lán, EES-reglur)
lagafrumvarp

Innanlandsflug

sérstök umræða

Nauðungarsala

(frestun nauðungarsölu)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um raforkumál

um fundarstjórn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Arður sjávarútvegsfyrirtækja og veiðigjöld

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hjúkrunarheimili og þjónusta við aldraða

sérstök umræða

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

(jöfnunargjald)
lagafrumvarp

Uppbygging húsnæðis Landspítala

fyrirspurn

Staðsetning þjónustu við flugvél Isavia

fyrirspurn

Ljósleiðarar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 3. mars

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. mars

Fjármálafyrirtæki

(starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Efling veikra byggða

sérstök umræða

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(undantekningar frá tryggingavernd)
lagafrumvarp

Staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Afgreiðsla atvinnuveganefndar á rammaáætlun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 17. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 18. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fólksfækkun og byggðakvóti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Norræna ráðherranefndin 2014

skýrsla

Fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóðanna og fjárfestingar í íbúðarhúsnæði

fyrirspurn

Raforkumál á Norðausturlandi

fyrirspurn

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Fjárveitingar til háskóla

fyrirspurn

Skilyrðing fjárveitingar til háskóla

fyrirspurn

Innritunargjöld öryrkja í háskólum

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 14. apríl

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Staða kjaramála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnalög

(EES-reglur og eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Landsskipulagsstefna 2015--2026

þingsályktunartillaga

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið

(notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu)
lagafrumvarp

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Afnám verðtryggingar og fleiri stjórnaraðgerðir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Skimun fyrir krabbameini

sérstök umræða

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 28. apríl

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Húsaleigulög

(réttarstaða leigjanda og leigusala)
lagafrumvarp

Lögræðislög

(réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála o.fl.

(aukin skilvirkni, einfaldari reglur)
lagafrumvarp

Samgöngustofa og loftferðir

(gjaldskrárheimildir og EES-reglur)
lagafrumvarp

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Efling brothættra byggða og byggðafesta veiðiheimilda

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 12. maí

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 13. maí

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 20. maí

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 27. maí

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2015

þingsályktunartillaga

Samningur milli Grænlands og Íslands um stjórnun rækjuveiða á Dohrnbanka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 28. maí

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Frumvarp um afnám gjaldeyrishafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 2. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Gjaldeyrismál

(reglur um fjármagnshöft, afnám undanþágna o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Ný starfsáætlun

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli ráðherra um hótanir kröfuhafa

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala fasteigna og skipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmd samnings um klasasprengjur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 30. júní

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 1. júlí

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 289 1556,47
Andsvar 359 685,1
Um fundarstjórn 47 57,42
Grein fyrir atkvæði 43 46,3
Flutningsræða 2 33,25
Um atkvæðagreiðslu 24 28,53
Samtals 764 2407,07
40,1 klst.