Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Byggingarsjóður Landspítala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Réttur til lyfjameðferðar í heilbrigðisþjónustu

sérstök umræða

Vinnubrögð í atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Samgönguáætlun, afkoma sveitarfélaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga)
lagafrumvarp

Bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum

þingsályktunartillaga

Styrking leikskóla og fæðingarorlofs

þingsályktunartillaga

Efnahagsleg áhrif af komu flóttamanna

fyrirspurn

Skattar og gjöld á vistvæn ökutæki og eldsneyti

fyrirspurn

Störf þingsins

Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
lagafrumvarp

Beiðni um umræðu um afnám verðtryggingar

um fundarstjórn

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Tekjuskattur o.fl.

(nauðasamningagerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Landbúnaður og búvörusamningur

sérstök umræða

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Haf- og vatnarannsóknir

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Frumvörp um húsnæðismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Undirbúningur búvörusamninga og minnkuð tollvernd

fyrirspurn

Störf þingsins

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Hugmyndir um einkavæðingu Landsbankans

sérstök umræða

Afstaða stjórnarliða til einkavæðingar bankanna

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Almenningssamgöngur og uppbygging þeirra á höfuðborgarsvæðinu

sérstök umræða

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög

(réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Lokafjárlög 2014

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Hækkun launa og bóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Breytingartillögur við fjárlagafrumvarpið

um fundarstjórn

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Landlæknir og lýðheilsa

(lýðheilsusjóður)
lagafrumvarp

Staða hjúkrunarheimila í landinu

sérstök umræða

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Sala bankanna

sérstök umræða

Afstaða stjórnarliða til sölu Landsbankans

um fundarstjórn

Störf þingsins

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Norrænt samstarf 2015

skýrsla

NATO-þingið 2015

skýrsla

Skatteftirlit og skattrannsóknir

fyrirspurn

Starfshópur um framtíðarskipan fæðingarorlofsmála

fyrirspurn

Störf þingsins

Mótvægisaðgerðir vegna viðskiptabanns á Rússland

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurstöður greiningar UNICEF á hag barna og viðbrögð stjórnvalda við þeim

sérstök umræða

Aukin framlög til heilbrigðismála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ný aflaregla í loðnu

sérstök umræða

Sala ríkisins á leigufélaginu Kletti ehf.

fyrirspurn

Störf þingsins

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðtrygging og afnám hennar

sérstök umræða

Fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu

þingsályktunartillaga

Aukin viðvera herliðs á Keflavíkurflugvelli

sérstök umræða

Undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma

þingsályktunartillaga

Brottflutningur íslenskra ríkisborgara

fyrirspurn

Markmið verkefnisins Ísland 2020 -- sókn fyrir atvinnulíf og samfélag

fyrirspurn

Framkvæmd heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun

fyrirspurn

Framkoma tryggingafélaganna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf þingsins

Arðgreiðsluáform tryggingafélaganna

sérstök umræða

Afglæpavæðing vörslu neysluskammta af fíkniefnum

sérstök umræða

Hagsmunatengsl forsætisráðherra

um fundarstjórn

Húsnæðissamvinnufélög

(réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
lagafrumvarp

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Störf þingsins

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Skýringar forsætisráðherra á aflandsfélagi

um fundarstjórn

Málefni tengd skattaskjólum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afstaða ráðherra til skattaskjóla og afsökunarbeiðni

um fundarstjórn

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

þingsályktunartillaga

Tímasetning kosninga

um fundarstjórn

Túlkun reglna um hagsmunaskráningu þingmanna

um fundarstjórn

Húsnæðissamvinnufélög

(réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
lagafrumvarp

Tollalög og virðisaukaskattur

(gjalddagar aðflutningsgjalda)
lagafrumvarp

Kjördagur og áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Ákvörðun um kjördag og málaskrá

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga

um fundarstjórn

Stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum

þingsályktunartillaga

Fjármálastefna 2017--2021

þingsályktunartillaga

Ný skógræktarstofnun

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

(stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar)
lagafrumvarp

Munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra um aðgerðir stjórnvalda vegna aflandsfélaga

skýrsla ráðherra

Staða Mývatns og frárennslismála

sérstök umræða

Lögreglulög

(eftirlit með störfum lögreglu)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að styrkja byggð í Grímsey

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsóknarnefndir

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Stefna í skattlagningu á bifreiðaeigendur

sérstök umræða

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Þjóðaröryggisráð

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða)
lagafrumvarp

Leigufélög með fasteignir

fyrirspurn til skrifl. svars

Heimsókn barna úr Dalskóla

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ákvörðun kjördags

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.

lagafrumvarp

Störf þingsins

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild til útboðs vegna nýrrar Vestmannaeyjaferju

lagafrumvarp

Skattar og gjöld

(tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa)
lagafrumvarp

Húsnæðisbætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
lagafrumvarp

Sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga

þingsályktunartillaga

Sjúkratryggingar

(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
lagafrumvarp

Undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Námslán og námsstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landlæknir og lýðheilsa

(lýðheilsusjóður)
lagafrumvarp

Fjármálastefna 2017--2021

þingsályktunartillaga

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Fjármálastefna 2017--2021

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2017--2021

þingsályktunartillaga

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð

lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð neytendalán)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Málefni lánsveðshóps

óundirbúinn fyrirspurnatími

Félagasamtök til almannaheilla

lagafrumvarp

Störf þingsins

Störf þingsins

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna

álit nefndar

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Yfirlýsing forseta um skýrslu fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Afgreiðsla EES-máls og hugsanlegt brot á stjórnarskrá

um fundarstjórn

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn

(evrópskar reglur um fjármálaeftirlit, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins og afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka

lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(losun fjármagnshafta)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Framsal íslenskra fanga

fyrirspurn

Umræða um samgönguáætlun og fjarvera innanríkisráðherra

um fundarstjórn

Áætlanir um þinglok

um fundarstjórn

Störf þingsins

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 201 1168,77
Andsvar 210 415,53
Flutningsræða 9 79,73
Um atkvæðagreiðslu 30 34,17
Grein fyrir atkvæði 21 24,1
Um fundarstjórn 16 20,85
Samtals 487 1743,15
29,1 klst.