Steinþór Gestsson: ræður


Ræður

Orlofsbúðir fyrir almenning

þingsályktunartillaga

Íþróttamannvirki á Laugarvatni

þingsályktunartillaga

Rannsókn kjörbréfs

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Rannsókn kjörbréfs

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Kalrannsóknir

þingsályktunartillaga

Land í þjóðareign

lagafrumvarp

Sjónvarp einkaaðila

þingsályktunartillaga

Landnýtingaráætlun

þingsályktunartillaga

Landgræðslu- og landverndaráætlun 1982--86

þingsályktunartillaga

Rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins

fyrirspurn

Smáiðnaður í sveitum

fyrirspurn

Jarðalög

lagafrumvarp

Fjáröflun fyrir Bjargráðasjóð

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn

þingsályktunartillaga

Listskreytingasjóður ríkisins

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Röðun jarða til tölvuvinnslu og upplýsingamiðlunar

þingsályktunartillaga

Varnir gegn sjúkdómum á plöntum

fyrirspurn

Fóðurverksmiðjur

lagafrumvarp