Steinþór Gestsson: ræður


Ræður

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Sala Hóls í Ölfusi

lagafrumvarp

Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán

lagafrumvarp

Fræðsla í fiskirækt og fiskeldi

þingsályktunartillaga

Sala Setbergs o.fl.

lagafrumvarp

Meðferð á hrossum

þingsályktunartillaga

Fræðsla í fiskirækt og fiskeldi

þingsályktunartillaga

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverksmiðjunnar

lagafrumvarp

Sala Jórvíkur í Hjaltastaðahreppi

lagafrumvarp