Steinþór Gestsson: ræður


Ræður

Heimild fyrir hreppsnefndina í Kirkjubæjarhreppi til að selja jörðina Þykkvabæ I í Landbroti

(í Vestur - Skaftafellss.)
lagafrumvarp

Vegalög

(br. 71/1963, 24/1969)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Sala Holts í Dyrhólahreppi

(heimild ríkisstj., eyðijörðina í Vestur- Skaftafellssýslu)
lagafrumvarp

Útflutningur á framleiðluvörum gróðurhúsa

(rannsókn á möguleikum á)
þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

(br. 23/1959)
lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Sala hluta úr jörðinni Kollafirði

(heimild ríkisstj. að selja í Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Girðingalög

(viðauka við 10/1965)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(landnám, ræktun og byggingar í sveitum)
lagafrumvarp

Útflutningur á framleiðluvörum gróðurhúsa

(rannsókn á möguleikum á)
þingsályktunartillaga

Sala hluta af landi jarðinnar Dysja og jarðarinnar Háagerðis

(heimild ríkisstj., selja Hafnarfjarðarkaupstað)
lagafrumvarp