Steinþór Gestsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Lögheimili

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Bætt póst- og símaþjónusta

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Framkvæmd sveitarafvæðingar á Austurlandi 1973

fyrirspurn

Áætlunargerð um verndun gróðurs

þingsályktunartillaga

Varaforði sáðkorns til nota í kalárum

þingsályktunartillaga

Jarðalög

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Veitinga- og gistihúsarekstur að vetrarlagi utan þéttbýlissvæða

þingsályktunartillaga

Sala kirkjujarðarinnar Stóru-Borgar

lagafrumvarp