Steinþór Gestsson: ræður


Ræður

Skipan opinberra framkvæmda

lagafrumvarp

Snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Fæðingarorlof bændakvenna

þingsályktunartillaga

Flokkun og mat ullar

lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum

lagafrumvarp

Fjölbrautaskólar

lagafrumvarp

Vinnsla mjólkur í verkföllum

lagafrumvarp

Heyverkunaraðferðir

þingsályktunartillaga

Niðurgreiðslur á landbúnaðarafurðum

þingsályktunartillaga

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Afréttamálefni

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Gatnagerðargjald á Akureyri

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Vinnsla mjólkur í verkföllum

lagafrumvarp

Sala Reykhóla í Reykhólahreppi í Austur-Barðastrandasýslu

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Sjónvarp á sveitabæi

þingsályktunartillaga