Steinþór Gestsson: ræður


Ræður

Heyverkunaraðferðir

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

þingsályktunartillaga

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Póst- og símamál

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Votheysverkun

þingsályktunartillaga

Skylduskil til safna

lagafrumvarp

Rafstrengur til Vestmannaeyja

þingsályktunartillaga

Tónmenntafræðsla í grunnskóla

þingsályktunartillaga