Steinþór Gestsson: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Iðnaðarlög

lagafrumvarp

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæði um prestkosningar

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Markaðsmál landbúnaðarins

fyrirspurn

Innkaupastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum

lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

lagafrumvarp

Flugöryggismál

þingsályktunartillaga

Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi

lagafrumvarp

Varnir gegn ágangi sjávar við sunnanverðan Faxaflóa

þingsályktunartillaga