Bergur Jónsson: ræður


Ræður

Leyfi til loftferða

lagafrumvarp

Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslands

lagafrumvarp

Hvalveiðar

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Vigt á síld

lagafrumvarp

Varðskip landsins

lagafrumvarp

Skemmtunarskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Geðveikrahæli

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Forkaupréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.

lagafrumvarp

Varnir gegn kynsjúkdómum

lagafrumvarp

Varnir gegn berklaveiki

lagafrumvarp

Alþýðutryggingar

lagafrumvarp

Verksmiðja til bræðslu síldar

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Prófessorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna

lagafrumvarp

Raforkuvirki

lagafrumvarp

Almannafriður á helgidögum

lagafrumvarp

Varnir gegn berklaveiki

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Fækkun prestsembætta

þingsályktunartillaga

Flugmálasjóður Íslands

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Veitingasala, gistihúsahald o.fl.

lagafrumvarp

Milliþinganefndir um iðjumál og iðnað

þingsályktunartillaga

Verðtollur

lagafrumvarp

Samvinnufélög

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Byggingarsamvinnufélög

lagafrumvarp

Hæstaréttardómaraembættið

þingsályktunartillaga

Bann við okri

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Atkvæðagreiðsla alþingiskjósenda um áfengislöggjöfina

þingsályktunartillaga