Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Styrking rafdreifikerfis til sveita

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðmunur á nauðsynjavörum

fyrirspurn

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Sala raforku til skipa í höfnum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

fyrirspurn

Kaup á fiski sem veiddur er við Kanada

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Umræða um ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

um fundarstjórn

Vog, mál og faggilding

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir á botndýrum í Breiðafirði

þingsályktunartillaga

Fréttamaður Ríkisútvarpsins á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Lóranstöðin á Gufuskálum

fyrirspurn

Fæðingarheimili Reykjavíkur

umræður utan dagskrár

EES-samningur og íslensk stjórnskipun

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lóranstöðin á Gufuskálum

fyrirspurn

Röð mála á dagskrá og viðvera ráðherra og stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur starfa út á land

fyrirspurn

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Röð mála á þingfundi

um fundarstjórn

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála stjórnarandstöðuþingmanna

um fundarstjórn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Áhrif samnings um Evrópska efnahagssvæðið á innflutning búvara

umræður utan dagskrár

Tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 64 180,75
Flutningsræða 5 25,5
Andsvar 17 24,93
Samtals 86 231,18
3,9 klst.