Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Staða geðverndarmála

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1994

lagafrumvarp

Samningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnana

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1994

(niðurstöðutölur ársins)
lagafrumvarp

Nýting og útflutningur á jarðefnum

fyrirspurn

2. umr. fjárlaga og heilbrigðiskerfið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Ástand heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Umræða um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri

athugasemdir um störf þingsins

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Sjóvarnir

lagafrumvarp

Verðmyndun hjá Osta- og smjörsölunni

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu o.fl.

tilkynningar forseta

Aðgerðir til að treysta byggð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Samkomulag um þinghaldið

athugasemdir um störf þingsins

Fundarsókn stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Skaðleg íblöndunarefni í bensín

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

5.-8. og 21.-22. mál

afbrigði um dagskrármál

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaupin á Íslenska menntanetinu ehf.

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Skýrsla um endurskoðun á útvarpslögum

umræður utan dagskrár

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Meðferð landbúnaðarráðuneytisins á malartökuleyfi Vatnsskarðs hf.

umræður utan dagskrár

Tilskipanir Evrópusambandsins um orkumál og stefna íslenskra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé og framgangur þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 185,18
Andsvar 48 101,02
Flutningsræða 3 38,35
Grein fyrir atkvæði 2 1,88
Samtals 106 326,43
5,4 klst.