Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Landafundir Íslendinga

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rekstrargrundvöllur landvinnslu í samkeppni við sjóvinnslu um borð í frystiskipum

umræður utan dagskrár

Of skammt liðið, 5 og 6. mál

afbrigði um dagskrármál

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umsókn Friðar 2000 um leigu á skólahúsnæði

fyrirspurn

Lögbinding lágmarkslauna

athugasemdir um störf þingsins

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Úrskurður umboðsmanns um ólögmæta hótelstyrki

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(rannsókna- og þróunarverkefni)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning forseta um útbýtingu þingskjala

tilkynningar forseta

Stjórnsýsluákvarðanir við lagningu Borgarfjarðarbrautar

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Frétt DV um umræður á Alþingi um vistun ungra afbrotamanna

athugasemdir um störf þingsins

Formennska í nefndum

tilkynningar forseta

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(veiðitími á Breiðafirði)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvæði um hvíldartíma og fundur í félagsmálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Ákvæði um hvíldartíma og yfirlýsing forseta

um fundarstjórn

Fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Beiðni um úttekt Ríkisendurskoðunar á málefnum Búnaðarbankans

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afgreiðsla frumvarpa um skipan mála á hálendinu

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Heimsókn finnska forsætisráðherrans

tilkynningar forseta

Tilraunaveiðar á ref og mink

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 216,88
Andsvar 51 81,98
Flutningsræða 2 21,08
Samtals 103 319,94
5,3 klst.