Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1998

munnleg skýrsla þingmanns

Vitamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Notkun nagladekkja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytinga

fyrirspurn

Langtímaáætlun í jarðgangagerð

fyrirspurn

Uppbygging fjarskipta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Rekstur ferju í Ísafjarðardjúpi

fyrirspurn

Frumvörp um fjarskiptamál

athugasemdir um störf þingsins

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði

þingsályktunartillaga

Niðurskurður í samgöngumálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Almenningssamgöngur á landsbyggðinni

fyrirspurn

Þolmörk ferðamannastaða á hálendinu

fyrirspurn

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Vitamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Rekstur Herjólfs hf. í Vestmannaeyjum

fyrirspurn

Póstþjónusta

fyrirspurn

Loftskeytastöðin á Siglufirði

fyrirspurn

Rannsóknir á tveimur sjóslysum

fyrirspurn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 2000 - 2003

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Vegalög

(reiðvegir, girðingar)
lagafrumvarp

Fjármögnun á tvöföldun Reykjanesbrautar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Siglingaleiðir olíuskipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veitinga- og gististaðir

(nektardansstaðir o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

(fyrirsvar eignarhluta ríkisins)
lagafrumvarp

Póstburður

fyrirspurn

Tækjabúnaður til að minnka koltvísýringsmengun

fyrirspurn

Leigulínur til gagnaflutnings

fyrirspurn

Uppbygging vega á jaðarsvæðum

fyrirspurn

Flugsamgöngur við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Vegurinn fyrir Búlandshöfða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000

lagafrumvarp

Rannsókn sjóslysa

lagafrumvarp

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

(undanþágur)
lagafrumvarp

Bílaleigur

lagafrumvarp

Jarðgangaáætlun 2000-2004

þingsályktunartillaga

Eldsneytisafgreiðsla á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Endurmat á verðmæti Landssímans og ríkisstuðningur

umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða

lagafrumvarp

MBA-nám við Háskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur eldfimra efna um Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

ILO-samþykkt um aðbúnað skipverja

fyrirspurn

Skipulagsbreytingar hjá Íslandspósti hf.

fyrirspurn

Norræna rannsóknarsamstarfsverkefnið "Byggð og tímatal í Norður-Atlantshafi"

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 35 183,18
Flutningsræða 17 169,38
Svar 35 120
Andsvar 56 92,75
Samtals 143 565,31
9,4 klst.