Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Innanlandsflug

umræður utan dagskrár

Umferðarframkvæmdir í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Tilkynningarskylda olíuskipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Konur í ferðaþjónustu

fyrirspurn

Fjöldi skipstjórnarmanna og vélstjóra á fiskiskipum og kaupskipum

fyrirspurn

Skráning skipa

(kaupskip)
lagafrumvarp

Varanlegar samgöngubætur á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

(GSM-leyfi)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um leigubifreiðar

fyrirspurn

Notendabúnaðardeild Landssíma Íslands

fyrirspurn

Jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2001

lagafrumvarp

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Sjóvarnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Tvöföldun Reykjanesbrautar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Frestun vegaframkvæmda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegurinn yfir Möðrudalsöræfi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Einbreiðar brýr

fyrirspurn

Framkvæmdir tengdar Reykjanesbraut

fyrirspurn

Lokun pósthúsa á landsbyggðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegagerðin

fyrirspurn

Sjúkraflug

fyrirspurn

Úthlutun sjónvarpsrása á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Fjöldi íslenskra kaupskipa

fyrirspurn

Staða almenningsþjónustu á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Hjólreiðamenn á Reykjanesbraut

fyrirspurn

Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda

þingsályktunartillaga

Samningar Íslandspósts hf. um dreifingu pósts á landsbyggðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samningamál sjómanna og mönnun skipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Steinsteypa til slitlagsgerðar

fyrirspurn

Verð á mölun steinefna fyrir Vegagerðina

fyrirspurn

Vegamálun hjá Vegagerðinni

fyrirspurn

Póstþjónusta

fyrirspurn

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulag flugöryggismála

umræður utan dagskrár

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kynningarstarf Flugmálastjórnar

fyrirspurn

Öryggi vegfarenda á Norðfjarðarvegi

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 33 136,35
Flutningsræða 16 116,95
Svar 32 103,28
Andsvar 54 88,23
Samtals 135 444,81
7,4 klst.