Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Umferðarmál við Smáralind í Kópavogi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala á hlutabréfum Landssímans hf.

umræður utan dagskrár

Heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó

lagafrumvarp

Fjarskipti

(jöfnunargjald, heimtaugar)
lagafrumvarp

Rekstur vélar Flugmálastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Farþegaflutningar til og frá Íslandi

fyrirspurn

Lagning ljósleiðara

fyrirspurn

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(gjald fyrir rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu

fyrirspurn

Samgöngumál á Norðausturlandi

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Fjarskiptasamband í Vestfjarðagöngunum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala Landssímans

umræður utan dagskrár

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Go-fly -- spurningar til samgönguráðherra

um fundarstjórn

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Vegaframkvæmdir á Hellisheiði og í Þrengslum

fyrirspurn

Stjórnsýsla samgönguráðherra í máli læknis Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferjusiglingar Herjólfs milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar

fyrirspurn

Val á skipi til að sinna áætlunarsiglingum Herjólfs tímabundið

fyrirspurn

Niðurfelling veggjalds í Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

NMT-farsímakerfið

fyrirspurn

Lagning Sundabrautar

fyrirspurn

Samstarf við Grænlendinga í flugmálum

fyrirspurn

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)
lagafrumvarp

Jarðgöng undir Almannaskarð

fyrirspurn

Stjórnarlaun í Landssímanum

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Úrbætur í fjarskiptamálum á Norðausturlandi

fyrirspurn

Skýrslur rannsóknarnefndar sjóslysa

fyrirspurn

Fjarskiptasamband á Hólmavík og í nærsveitum

fyrirspurn

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Kísilvegur

fyrirspurn

Bakkaflugvöllur

fyrirspurn

Uppsagnir hjá Landssímanum á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 214,82
Flutningsræða 16 150,55
Svar 32 110,8
Andsvar 50 88,9
Ber af sér sakir 1 1,22
Samtals 136 566,29
9,4 klst.