Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Ávarp forseta

þingsetning

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa

kosningar

Hlutað um sæti þingmanna skv. 4. mgr. 3. gr. þingskapa

þingsetning

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Drengskaparheit

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismenn alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Umfjöllun um sjávarútvegsmál

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vandi sjávarbyggðanna

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla mála í allsherjarnefnd

um fundarstjórn

Upphaf þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa, sbr. lög nr. 102/2007 (framhald kosningar)

Friðlandið í Þjórsárverum og verndun Þjórsár

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 27 37
Samtals 27 37