Sturla Böðvarsson: ræður


Ræður

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Minning Einars Odds Kristjánssonar

Minning Jónasar Jónssonar

Ávarp forseta Alþingis

þingsetning

Drengskaparheit

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Tilkynning um varaþingmenn

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Einkavæðing orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um varaþingmenn

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Eignarhlutur ríkisins í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirkomulag umræðna um skýrslur

tilkynningar forseta

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

athugasemdir um störf þingsins

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

2. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Erindi frá VG til ríkisendurskoðanda

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Breytingar á þingsköpum

um fundarstjórn

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla frá Ríkisendurskoðun og ummæli þingmanns

tilkynningar forseta

Sala eigna á Keflavíkurflugvelli

um fundarstjórn

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

skýrsla ráðherra

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

3. umr. fjárlaga

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Mælendaskrá í athugasemdaumræðu

um fundarstjórn

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Afgreiðsla allsherjarnefndar á þingskapafrumvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Kosning umboðsmanns Alþingis skv. 1. gr. laga nr. 85 1997, um umboðsmann Alþingis, til fjögurra ára, frá 1. janúar 2008 til 31. desember 2011

kosningar

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Breytt fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

tilkynningar forseta

Breytt fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

tilkynningar forseta

Skipan dómara í embætti

störf þingsins

Fyrirspurn á dagskrá

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Fjáraukalög 2007

(yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Yfirlýsing ráðherra

um fundarstjórn

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Innrás Ísraelsmanna á Gaza

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða efnahags-, atvinnu- og kjaramála

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Norræna ráðherranefndin 2007

skýrsla

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(bætt kjör aldraðra og öryrkja)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Kveðjur

tilkynningar forseta

Hljóð- og myndupptökur frá Alþingi

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Sundabraut

umræður utan dagskrár

Minning Gunnars Gíslasonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minning Geirs Gunnarssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Þjóðskjalasafn Íslands

(rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Franskar herþotur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Húsnæðismarkaðurinn og Íbúðalánasjóður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Almennar stjórnmálaumræður

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umfjöllun heilbrigðisnefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Yfirlýsing frá forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar SÞ

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Minning Alexanders Stefánssonar

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minning Egils Jónssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Samningar við ljósmæður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Umræðuefni undir liðnum Störf þingsins

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afdrif þingmannamála -- efnahagsmál

störf þingsins

Álit mannréttindanefndar SÞ -- landskiptalög -- Íbúðalánasjóður -- ný Vestmannaeyjaferja

störf þingsins

Fyrirkomulag á umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Umhverfismál

skýrsla

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 195 175,15
Flutningsræða 2 34,47
Andsvar 12 20,98
Samtals 209 230,6
3,8 klst.