Svanfríður Jónasdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Útvarpslög

(Menningarsjóður útvarpsstöðva)
lagafrumvarp

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Jöfnun atkvæðisréttar

þingsályktunartillaga

Stuðningur við nemendur sem eiga í lestrarörðugleikum

fyrirspurn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur, þjónustuframlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánstími húsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um útbreiðslu fíkniefna og þróun ofbeldis

athugasemdir um störf þingsins

Laun forseta Íslands

(skattgreiðslur)
lagafrumvarp

2. umr. fjárlaga og heilbrigðiskerfið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar krókabáta)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úreldingarstyrkur krókabáta)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Færsla grunnskólans til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Fjárfesting Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

(félagslegar íbúðir, atvinnuleysistryggingar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úreldingarstyrkur til krókabáta)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar eignaríbúðir)
lagafrumvarp

Niðurskurður á fé til heilsugæslu og forvarnastarfs

fyrirspurn

Þróunarverkefni í heilsugæsluforvörnum

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(erlend eignaraðild að skipum)
lagafrumvarp

Iðnaður og uppsveifla í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Álitsgerð Lagastofnunar um stjórnarfrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Grunnskóli

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umhverfismat fyrir fiskmjölsverksmiðjuna í Örfirisey

umræður utan dagskrár

Samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kaupin á Íslenska menntanetinu ehf.

umræður utan dagskrár

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

(félagslegar íbúðir, atvinnuleysistryggingar)
lagafrumvarp

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu og tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 622,95
Andsvar 25 43,4
Flutningsræða 8 29,1
Grein fyrir atkvæði 6 5,58
Um fundarstjórn 2 2,8
Samtals 95 703,83
11,7 klst.