Svanfríður Jónasdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Lögheimilisbreytingar sjómanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjarkennsla

þingsályktunartillaga

Fæðingarorlof feðra

fyrirspurn

Efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(útboð veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Háskólar

lagafrumvarp

Aðgangur nemenda að tölvum og tölvutæku námsefni

þingsályktunartillaga

Starfsmat

fyrirspurn

Húsnæðismál Sjómannaskólans

fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(útflutningur sjávarafurða)
fyrirspurn

Markaðshlutdeild fyrirtækja

(sjávarútvegs- og fiskvinnslufyrirtæki)
fyrirspurn

Stefnan í málefnum Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Þingsköp Alþingis

(mat á stöðu kynjanna)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að mæta mismunandi þörfum drengja og stúlkna í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Úrbætur á Norðausturvegi frá Húsavík til Þórshafnar

þingsályktunartillaga

Val nemenda í framhaldsskóla

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framkvæmd ráðherra í ríkisstjórnum Davíðs Oddssonar á 12. gr. jafnréttislaga

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Starfsumhverfi og framtíðarmöguleikar fiskvinnslunnar

fyrirspurn

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Leiklistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Listskreytingar opinberra bygginga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(fulltrúar nemenda)
lagafrumvarp

Skólakerfið í ljósi TIMSS-skýrslna

umræður utan dagskrár

Umfjöllun um skólastarf

fyrirspurn

Aðstaða landsmanna til að nýta sér ljósleiðarann

fyrirspurn

Kúgun kvenna í Afganistan

umræður utan dagskrár

Tilboð í smíði rannsóknaskips fyrir Hafrannsóknastofnun

fyrirspurn

Heimkoma háhyrningsins Keikós

fyrirspurn

Frestun á yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga

fyrirspurn

Smíði á varðskipi

fyrirspurn

Kjör og staða fólks er stundar nám fjarri heimabyggð

fyrirspurn

Fjarkennsla Verkmenntaskólans á Akureyri

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staðan í kjaradeilu sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Jöfnun á námskostnaði

(námslán)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnuregla Þróunarsjóðs sjávarútvegsins við úreldingu fiskvinnsluhúsa

fyrirspurn

Kennsla í grunnskólum

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af handverksmunum úr íslenskum náttúruefnum

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra á blaðamannafundi

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Skipting aukinna aflaheimilda

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli þingmanns um óundirbúnar fyrirspurnir

athugasemdir um störf þingsins

Málefni LÍN

umræður utan dagskrár

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 67 877,2
Flutningsræða 14 135,9
Andsvar 41 59,53
Grein fyrir atkvæði 17 13,18
Um fundarstjórn 1 2,48
Samtals 140 1088,29
18,1 klst.