Svanfríður Jónasdóttir: ræður


Ræður

Menningarhús á landsbyggðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Samstarf atvinnulífs og skóla á landsbyggðinni

fyrirspurn

Ný viðhorf um aðild Íslands að Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Könnun á læsi fullorðinna

þingsályktunartillaga

Grunnskólar

(einsetning, samræmd lokapróf)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.)
lagafrumvarp

Breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Byggðakvóti

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kostun þátta í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Rannsóknir á útkomu samræmdra prófa

fyrirspurn

Langtímaáætlun í jarðgangagerð

fyrirspurn

Uppbygging fjarskipta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Verkefni sem sinna má á landsbyggðinni

fyrirspurn

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði

þingsályktunartillaga

Niðurskurður í samgöngumálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Reynslusveitarfélög

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(endurinnritunargjald)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Upplýsingatækni í skólum

fyrirspurn

Netþjónusta við skóla

fyrirspurn

Jöfnun námskostnaðar

fyrirspurn

Innganga í Alþjóðahvalveiðiráðið

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Beinþynning

fyrirspurn

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(gjald fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir gagnagrunni á heilbrigðissviði

umræður utan dagskrár

Banka- og póstafgreiðslur

fyrirspurn

Póstþjónusta

fyrirspurn

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Endurskoðun skattalöggjafarinnar

fyrirspurn

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Skólagjöld í framhaldsnámi í viðskipta- og hagfræði við Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Höfundalög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(fulltrúar nemenda)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar

fyrirspurn

Reglur um sölu áfengis

þingsályktunartillaga

Fjarvinnslustörf í Ólafsfirði

fyrirspurn

Atvinnuleysi á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Jöfnun námskostnaðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Þjóðminjasafnsins

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

(fyrirsvar eignarhluta ríkisins)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(póstþjónusta)
lagafrumvarp

Leigulínur til gagnaflutnings

fyrirspurn

Kostnaður við fjarkennslu

fyrirspurn

Tungutækni

fyrirspurn

Flugsamgöngur við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Vestnorræna ráðið 1999

skýrsla

Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000

þingsályktunartillaga

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

(búsetuskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Starfsgrundvöllur lítilla iðnfyrirtækja á landsbyggðinni

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

MBA-nám við Háskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 71 354,27
Flutningsræða 23 112,25
Andsvar 42 60,52
Grein fyrir atkvæði 6 3,93
Ber af sér sakir 1 1,55
Um fundarstjórn 1 0,9
Samtals 144 533,42
8,9 klst.