Svanfríður Jónasdóttir: ræður


Ræður

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsskilyrði háskóla

umræður utan dagskrár

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru

fyrirspurn

Menningarhús á landsbyggðinni

fyrirspurn

Samstarf við Microsoft

fyrirspurn

Lagning ljósleiðara

fyrirspurn

Nýir framhaldsskólar

fyrirspurn

Iðnnám á landsbyggðinni

fyrirspurn

Brottkast afla

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Smávirkjanir í sveitum

fyrirspurn

Afnám kvótasetningar

fyrirspurn

Verðmæti steinbítskvóta

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Tillögur byggðanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga

fyrirspurn

Virkjanaleyfi

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Útkallstími björgunarþyrlu og stjórn björgunaraðgerða

fyrirspurn

Bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur

(reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um stefnu í byggðamálum 2002--2005

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Aðild Íslands að INTERREG-áætlun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningarréttur erlendra ríkisborgara)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Boðað frumvarp um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Tilraunaveiðar með gildrum

fyrirspurn

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Pistill á heimasíðu viðskiptaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Vörur unnar úr eðalmálmum

(merkingar og eftirlit)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðamál

skýrsla

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Þjóðareign náttúruauðlinda

fyrirspurn

Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

beiðni um skýrslu

Heyrn skólabarna

fyrirspurn

Nefndafundir á þingfundartíma

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Nám í málm- og véltæknigreinum

fyrirspurn

Aðflutningsgjöld af hljóðmagnarasettum til kennslu

fyrirspurn

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 699,53
Flutningsræða 15 105,25
Andsvar 36 57,92
Um fundarstjórn 5 7,55
Grein fyrir atkvæði 11 7,08
Um atkvæðagreiðslu 4 3,53
Samtals 125 880,86
14,7 klst.