Svanfríður Jónasdóttir: ræður


Ræður

Samþjöppun veiðiheimilda í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Framhaldsskóli á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Tilskipun um innri markað raforku

fyrirspurn

Verðmætaaukning sjávarfangs

umræður utan dagskrár

Textun íslensks sjónvarpsefnis

þingsályktunartillaga

Könnun á læsi fullorðinna

fyrirspurn

Vatnsréttindi á Þjórsársvæðinu

fyrirspurn

Byggðamál

fyrirspurn

Staðan í samningaviðræðum um Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(flutningur aflaheimilda milli ára)
lagafrumvarp

Horfur í væntanlegum samningaviðræðum EFTA-ríkjanna við Evrópusambandið í tengslum við stækkun sambandsins

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Úthlutun á byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

lagafrumvarp

Íslenskar orkurannsóknir

lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflaheimilda o.fl.)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Úrræði fyrir fullorðna sem eiga við læsisvanda að etja

fyrirspurn

Heimakennsla á grunnskólastigi

fyrirspurn

Álagning STEF-gjalda á óskrifaða geisladiska

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðjöfnun við útflutning)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(meðafli)
lagafrumvarp

Íslenskar orkurannsóknir

lagafrumvarp

Orkustofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 28 214,13
Flutningsræða 13 123,58
Andsvar 19 31,58
Um atkvæðagreiðslu 4 4,77
Grein fyrir atkvæði 1 1,28
Samtals 65 375,34
6,3 klst.