Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Launamál

lagafrumvarp

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Ráðstöfun gengismunar og bætt meðferð sjávarafla

fyrirspurn

Starfsemi Íslenskra aðalverktaka

skýrsla

Umræður utan dagskrár

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Stöðvun framkvæmda við byggingu Seðlabanka Íslands

þingsályktunartillaga

Launamál

lagafrumvarp

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Umræður utan dagskrár

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Launamál

lagafrumvarp

Norræni fjárfestingarbankinn

lagafrumvarp

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Bankaútibú

fyrirspurn

Íslandssögukennsla í skólum

fyrirspurn

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

lagafrumvarp

Bráðabirgðasamningur milli Íslands og SwissAluminium

skýrsla

Jarðgöng um Ólafsfjarðarmúla

þingsályktunartillaga

Afnám laga um álag á ferðagjaldeyri

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Skattheimta sveitarfélaga

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Krabbameinslækningar

(um krabbameinslækningar og K-byggingu Landspítalans)
fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Bráðabirgðasamningur milli Íslands og SwissAluminium

skýrsla

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Fjárlög 1984

lagafrumvarp

Frysting kjarnorkuvopna

þingsályktunartillaga

Lífeyrismál sjómanna

þingsályktunartillaga

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Fjárlög 1984

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umhverfismál

fyrirspurn

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Kvörtunarnefnd

fyrirspurn

Greiðslur ríkisfyrirtækja til Vinnuveitendasambandsins

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Umræður utan dagskrár

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Ráðstöfun gegnismunar

fyrirspurn

Fjármögnun húsnæðismála

fyrirspurn

Endurnýjun bræðslukera

fyrirspurn

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á launum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Niðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánum

lagafrumvarp

Afnám laga um álag á ferðagjaldeyri

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Vinnumiðlun

lagafrumvarp

Sala eyðijarðarinnar Írafells í Lýtingsstaðahreppi

lagafrumvarp

Heimilishjálp í viðlögum

lagafrumvarp

Kjarnorkuvopnalaus Norðurlönd

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Sala kristfjárjarðarinnar Ytra-Vallholts

lagafrumvarp

Útvarp frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni fyrir Arnarflug

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Fjölbrautaskólar

lagafrumvarp

Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Utanríkismál

skýrsla

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Áfengt öl

þingsályktunartillaga

Utanríkismál

skýrsla

Um þingsköp

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra