Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Leit að brjóstakrabbameini

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Fjáröflun til íbúðalánasjóða

fyrirspurn

Fjárhagsstaða húsnæðislánakerfisins

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Þingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegi

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar

fyrirspurn

Lífeyrismál sjómanna

fyrirspurn

Greiningastöð ríkisins

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lyfjadreifing

lagafrumvarp

Fé tannverndarsjóðs

fyrirspurn

Lífeyrisréttindi húsmæðra

þingsályktunartillaga

Verndun kaupmáttar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Söluskattur

lagafrumvarp

Framlag til hjálparstarfs í Eþíópíu

fyrirspurn

Uppboð á fiskiskipum

fyrirspurn

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Skattar verslunarinnar

fyrirspurn

Aðstöðugjald

(um aðstöðugjöld)
fyrirspurn

Reglugerð um endursöluíbúðir

fyrirspurn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fundarsókn þingmanna

um fundarstjórn

Umræður utan dagskrár

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

lagafrumvarp

Verndun kaupmáttar

lagafrumvarp

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Auglýsingakostnaður vegna sölu spariskírteina ríkissjóðs

fyrirspurn

Þrjú bréf fjármálaráðherra

þingsályktunartillaga

Verndun kaupmáttar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Áfengislög

lagafrumvarp

Lánveitingar úr Byggingarsjóði ríkisins

fyrirspurn

Skattar verslunarinnar

fyrirspurn

Rannsókn á innflutningsversluninni

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að bæta hag sjómanna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Heimilishjálp í viðlögum

lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög og búseturéttaríbúðir

fyrirspurn

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Lækkun vaxta og stöðvun nauðungaruppboða

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1980

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Málefni myndlistarmanna

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Þroskaþjálfaskóli Íslands

lagafrumvarp

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986

lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Ríkislögmaður

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Söluskattur af bókum

fyrirspurn

Ríkismat sjávarafurða

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn