Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Tilkynning frá forsætisráðherra um breytingar á ríkisstjórninni

tilkynning frá ríkisstjórninni

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Einkarekstur á heilsugæslustöðvum

fyrirspurn

Hafskip og Útvegsbankinn

umræður utan dagskrár

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Okurmál

umræður utan dagskrár

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Rannsóknir við Mývatn

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að kanna viðskipti Hafskips hf.

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Rannsókn á innflutningsversluninni

þingsályktunartillaga

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Tilkynning frá forsætisráðherra um breytingar á ríkisstjórninni

tilkynning frá ríkisstjórninni

Stjórnmálaástandið að loknu þinghléi

umræður utan dagskrár

Gallar í varanlegri fjárfestingarvöru

fyrirspurn

Hollustuvernd ríkisins

fyrirspurn

Málefni myndlistamanna

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Laun, samnings- og verkfallsréttur og lögverndun á starfsheiti kennara

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Framkvæmd verðlagseftirlits

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Störf milliþinganefndar um húsnæðismál

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Verðbætur á innlán og útlán banka

fyrirspurn

Iðgjöld bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Rannsóknastofnun útflutnings- og markaðsmála

lagafrumvarp

Vinnudeila Mjólkurfræðingafélags Íslands

lagafrumvarp

Framkvæmd framfærslulaga

umræður utan dagskrár

Vandi vegna misgengis launa og lánskjara

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Verðbréfamiðlun

lagafrumvarp

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Réttur launafólks til námsleyfa

þingsályktunartillaga

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Siglingalög

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Varnir gegn mengun sjávar

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Dómshús fyrir Hæstarétt Íslands

þingsályktunartillaga

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Málefni Arnarflugs hf.

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

lagafrumvarp