Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Rannsóknarlektor í sagnfræði

(kennslu- og stjórnunarskylda)
fyrirspurn

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Húsnæðismál

(störf milliþinganefndar)
fyrirspurn

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Tékkar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumatsnefnd)
lagafrumvarp

Umsóknir um húsnæðislán

fyrirspurn

Stjórnarskrárnefnd

fyrirspurn

Réttur launafólks til námsleyfa

þingsályktunartillaga

Skýrsla um viðskipti Útvegsbankans og Hafskips hf.

um fundarstjórn

Viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

skýrsla

Skattadómur og rannsókn skattsvikamála

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Áhrif markaðshyggju

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Herflugvöllur á Norðurlandi

fyrirspurn

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afstaða til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

um fundarstjórn

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(starfsmenn án verkfallsréttar)
lagafrumvarp

Afborgunarkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Svör við skriflegum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Kaup ríkisins á Borgarspítalanum

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(lækkun útsvars)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um Ríkismat sjávarafurða

um fundarstjórn

Breytingar á lánskjaravísitölu í september 1983

fyrirspurn

Fyrirspurn um fjárhagsvanda Þjóðleikhússins

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Fangelsi og vinnuhæli

(verkfall fangavarða o.fl.)
lagafrumvarp

Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frv. um álagningu tímabundinna gjalda

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987

lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(úthlutun jöfnunarsæta)
lagafrumvarp

Þingstörfin og þinghaldið

um fundarstjórn

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Vaxtalög

lagafrumvarp

Fyrirspurn um stuðnings- og sérkennslu

um fundarstjórn

Lausafjárkaup

fyrirspurn

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Átak í upplýsingatækni

þingsályktunartillaga

Afnám skyldusparnaðar ungmenna

þingsályktunartillaga

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Erlent áhættufjármagn

fyrirspurn

Alþjóðasamþykkt um þjálfun og vaktstöður sjómanna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(bifreiðakaup fatlaðra)
lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(tollafgreiðsla)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Vaxtalög

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvara og innheimta)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vaxtalög

lagafrumvarp

Listmunauppboð

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Vísitala byggingarkostnaðar

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Þjóðhagsstofnun

þingsályktunartillaga

Verkfall framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla frumvarps um almannatryggingar

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála úr heilbr.- og trn. neðri deildar

um fundarstjórn