Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Skattadómur og rannsókn skattsvikamála

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(frádráttur frá tekjum af atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(frádráttur frá tekjum af atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Sala Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(örorkumatsnefnd)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

umræður utan dagskrár

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Fundarboð og fjarvera þingmanna

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Fangelsisvist geðsjúkra

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í efri deild

um fundarstjórn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Frumvarp um söluskatt

um fundarstjórn

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Vísitala framfærslukostnaðar

fyrirspurn

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(útvarp um streng o.fl.)
lagafrumvarp

Sala hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppi

lagafrumvarp

Söluskattur af íslenskum kvikmyndum

fyrirspurn

Söluskattur af heilsurækt

fyrirspurn

Raforkuverð

fyrirspurn

Rás 2

fyrirspurn

Hernaðarframkvæmdir

fyrirspurn

Undirritun kjarasamninga

um fundarstjórn

Utanríkismál

skýrsla

Tilkynning frá ríkisstjórninni

kveðjur

Framvinda þingfundar

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Útgjöld vísitölufjölskyldu

fyrirspurn

Launabætur

þingsályktunartillaga

Iðgjaldahækkanir bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Efling Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir á skyldusparnaði)
lagafrumvarp

Háskólinn á Akureyri

lagafrumvarp

Stjórn Ísraelsmanna á herteknum svæðum

fyrirspurn

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Launajöfnun og ný launastefna

þingsályktunartillaga

Iðgjöld vegna bifreiðatrygginga

þingsályktunartillaga

Stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Kaup og sala fasteigna á vegum ríkisins

beiðni um skýrslu

Óvissa um ráðningu kennara

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(úrsögn úr byggingarsamvinnufélagi)
lagafrumvarp

Söluskattur

(strætisvagnar)
lagafrumvarp

Fóstureyðingar

(heimildir, tímamörk o.fl.)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Frumvarp til áfengislaga

um fundarstjórn

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Almannatryggingar

(örorkumatsnefnd)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Nefndafundir á þingfundatíma

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Listasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Kostnaður vegna auglýsinga

fyrirspurn

Fiskeldi

fyrirspurn

Iðjuþjálfar

fyrirspurn

Viðskiptahalli

fyrirspurn

Bifreiðagjald

lagafrumvarp

Frumvarp um breytingu á áfengislögum

um fundarstjórn

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Dreifing sjónvarps og útvarps

þingsályktunartillaga