Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Jöfnun á námskostnaði

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaráð)
lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

(framfærslugrunnur)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Námslán

fyrirspurn

Sjávarútvegsskóli

fyrirspurn

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólanefndir)
lagafrumvarp

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Dagskrárgerðarsjóður Evrópuráðsins

fyrirspurn

Bann við ofbeldiskvikmyndum

fyrirspurn

Framtíðarhlutverk héraðsskólanna

fyrirspurn

Jöfnun á námskostnaði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningar um starfsréttindi kennara

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Friðun hreindýra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Fjölskylduráðgjöf

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(dómnefndir og veiting embætta)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

umræður utan dagskrár

Alþjóðaflugvöllur á Egilsstöðum

þingsályktunartillaga

Launakostnaður við mötuneyti framhaldsskólanna

þingsályktunartillaga

Ástand í raforkumálum

umræður utan dagskrár

Svæði á náttúruminjaskrá

fyrirspurn

Náttúruverndarlög

fyrirspurn

Landnýtingaráætlun

fyrirspurn

Umhverfisráðuneyti

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Umferðarfræðsla í grunnskólum

fyrirspurn

Endurskoðun útvarpslaga

fyrirspurn

Fyrirspurn um varaflugvöll

um fundarstjórn

Fræðsluátak um áfengismál

fyrirspurn

Fræðsla og forvarnir í áfengismálum

fyrirspurn

Gjöf menntmrh. til Kennarasambands Íslands

umræður utan dagskrár

Lengd skólaárs og samfelldur skóladagur

þingsályktunartillaga

Jöfnun á námskostnaði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjónusta við heyrnarlausa í sjónvarpi

fyrirspurn

Skólabúðir í Reykjaskóla

fyrirspurn

Móttökuskilyrði hljóðvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Jöfnun á námskostnaði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tómstunda- og félagsstarf í grunnskólum

fyrirspurn

Menntastofnun á sviði matvælaiðnaðar

fyrirspurn

Sjónvarpssendingar um gervihnetti

þingsályktunartillaga

Brottfall laga á sviði menntamála

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(dómnefndir og veiting embætta)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Lán handrita á sýningar erlendis

fyrirspurn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(landverðir)
lagafrumvarp

Íslensk málnefnd

(nefndarmenn)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Úttekt á starfsemi fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

(gildistími rekstrarheimildar)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(kynning á menningarstarfsemi)
lagafrumvarp

Aðalnámsskrá fyrir grunnskóla

beiðni um skýrslu

Íslensk málnefnd

(nefndarmenn)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Reglur um inntöku nýrra nemenda í framhaldsskóla

fyrirspurn

Náms- og kennslugögn

fyrirspurn

Vernd barna og ungmenna

fyrirspurn

Námsefni með tilliti til jafnrar stöðu kynja

fyrirspurn

Ástandið í framhaldsskólunum

umræður utan dagskrár

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Kvikmyndin Lífsbjörg í norðurhöfum

fyrirspurn

Frumvarp um framhaldsskóla

um fundarstjórn

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Svör ráðherra um þinghaldið

um fundarstjórn

Kjaradeila BHMR og ríkisins

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp