Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Hvítbók ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Afhending skjala úr ráðuneytum

um fundarstjórn

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Frumvarp um Sementsverksmiðju ríkisins

um fundarstjórn

Málefni St. Jósefsspítala í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Fæðingarorlof

(tilfærsla í starfi)
lagafrumvarp

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Málefni héraðsskólanna

fyrirspurn

Endurskoðun almannatryggingalaga

fyrirspurn

Gæðamál og sala fersks fisks

þingsályktunartillaga

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðning erlendra sjómanna á íslensk kaupskip

fyrirspurn

Skólamál

umræður utan dagskrár

Heimsmeistarakeppnin í handbolta

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Lyfjaverð til öryrkja

umræður utan dagskrár

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Lyfjatæknaskóli Íslands

lagafrumvarp

Forsendur þjóðhagsáætlunar og fjárlagafrumvarps

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ákvæði þingskapa um óundirbúnar fyrirspurnir

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Orkuverð frá Landsvirkjun

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um umræður á Alþingi um þyrlukaup

um fundarstjórn

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Viðvera ráðherra og tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Eftirlaun til aldraðra

(kostnaðarskipting o.fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Orkusáttmáli Evrópu

umræður utan dagskrár

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Upplýsingar ráðherra um sölu Skipaútgerðar ríkisins

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Greiðsla umönnunarbóta

umræður utan dagskrár

Afstaða ríkisstjórnarinnar til aðildar Eystrasaltsríkjanna að Norðurlandaráði

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Slippstöðin á Akureyri

fyrirspurn

Varnir gegn vímuefnum

þingsályktunartillaga

Útflutningur á raforku um sæstreng

þingsályktunartillaga

Landakotsspítali og stefna ríkisstj. í málefnum sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Dimmuborgir

fyrirspurn

Beiðni um skýrslur

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli menntamálaráðherra í fjölmiðlum um störf kennara

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrræði fyrir vegalaus börn

fyrirspurn

Staðfesting alþjóðasamþykktar um jafnrétti karla og kvenna

fyrirspurn

Úrræði fyrir fatlaða

fyrirspurn

Staða táknmálstúlkunar

fyrirspurn

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattsvik

fyrirspurn

Kennaranám með fjarkennslusniði

fyrirspurn

Málefni innflytjenda

fyrirspurn

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Forsjárdeilur

fyrirspurn

Beiðni um skýrslur

um fundarstjórn

Jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar

þingsályktunartillaga

Atkvæðagreiðsla með rafeindabúnaði

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðun iðnaðarstefnu

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla lagafrumvarpa í tengslum við EES-samninginn

um fundarstjórn

Símaþjónusta Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Afgreiðsla lagafrumvarpa í tengslum við EES-samninginn

tilkynningar forseta

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Almannatryggingar

(umönnunarbætur og heimilisuppbót)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(Menningarsjóður útvarpsstöðva)
lagafrumvarp

Lyfjatæknaskóli Íslands

lagafrumvarp

Rekstur heimilis fyrir vegalaus börn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Fæðingarheimili Reykjavíkur

umræður utan dagskrár

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðning þjóðminjavarðar

umræður utan dagskrár

EES-samningur og íslensk stjórnskipun

þingsályktunartillaga

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Ráðning skólastjóra Leiklistarskólans

fyrirspurn

Verslunarálagning

fyrirspurn

Hagnaður banka og sparisjóða 1991

fyrirspurn

Þúsund ára afmæli kristnitöku á Íslandi

fyrirspurn

Kostnaður við fundaherferðir innan lands á vegum utanríkisráðuneytis

fyrirspurn

Þróunarátak í skipasmíðaiðnaði

lagafrumvarp

Málefni menntamálaráðs

umræður utan dagskrár

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Þátttaka Íslands í Ólympíuskákmótinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Röð mála á þingfundi

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Prentun EES-samningsins

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afleiðingar sumarlokunar sjúkrahúsa

fyrirspurn

Sumarlokun á legudeild barna

fyrirspurn

Nefnd um framtíðarkönnun

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um skýrslur

um fundarstjórn

Kynning á íslenskri menningu

lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Framhald umræðna um skýrslu um sjávarútvegsmál og um Lánasjóð íslenskra námsmanna

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa fyrir þinglok

um fundarstjórn

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Ábyrgð verktaka

fyrirspurn

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingasjóður

(greiðslutími)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um málefni fatlaðra

um fundarstjórn

Heilbrigðisþjónusta

(mæðravernd)
lagafrumvarp

Skýrsla um málefni og hag aldraðra

um fundarstjórn

Frumvarp um ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Þróun íslensks iðnaðar

beiðni um skýrslu

Atvinnuleysistryggingar

(uppbót vegna kjarasamninga)
lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Kosning í menntamálaráð

um fundarstjórn

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 114 1306,03
Um fundarstjórn 63 180,37
Flutningsræða 14 147,25
Andsvar 65 96,37
Um atkvæðagreiðslu 18 36,02
Grein fyrir atkvæði 26 33,67
Málsh. um fundarstjórn 7 20,3
Ber af sér sakir 3 4
Samtals 310 1824,01
30,4 klst.