Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Þingsköp Alþingis

(forsætisnefnd, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Staða Kópavogshælis

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

lagafrumvarp

Frumvarp um Lánasjóð íslenskra námsmanna

um fundarstjórn

Meðferð fíkniefnamála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Umboðssöluviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Hækkun farmgjalda skipafélaganna

umræður utan dagskrár

Stefna stjórnvalda í áfengis- og fíkniefnameðferð

umræður utan dagskrár

Bæklingur meiri hluta stjórnar LÍN

fyrirspurn

Farskóli Kennaraháskóla Íslands

fyrirspurn

Foreldrafræðsla

þingsályktunartillaga

Kjör sjómanna á kaupskipum

fyrirspurn

Könnun á atvinnuleysi

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Starfsskýrslur Ríkisendurskoðunar 1990 og 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

þingsályktunartillaga

Aðgerðir gegn peningaþvætti

lagafrumvarp

Geymslufé

(almenn heimild)
lagafrumvarp

Viðskipti Stofnlánadeildar og loðdýrabænda

fyrirspurn

Endurskoðun laga um grunn- og framhaldsskóla

fyrirspurn

Kennsla í táknmálstúlkun

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Sala rafmagns til skipa

þingsályktunartillaga

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um undirbúning hálfrar aldar afmælis lýðveldisins 1994

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
lagafrumvarp

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Kostnaður við löggæslu á skemmtunum

(mismunandi skilyrði skemmtanaleyfa)
fyrirspurn

Fækkun stöðugilda hjá ríkinu

fyrirspurn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um EES og ummæli utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Umboðssöluviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Byggingarframkvæmdir við sjúkrahúsið á Ísafirði

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Uppsagnir ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga á Ríkisspítölum

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(breyting á úthlutunarreglum)
lagafrumvarp

Hækkun vaxta í félagslega íbúðalánakerfinu

umræður utan dagskrár

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Flutningur á rekstri grunnskóla til sveitarfélaga

fyrirspurn

Námsgagnastofnun

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Greiðslur úr ríkissjóði o.fl.

lagafrumvarp

Iðn- og verkmenntun

þingsályktunartillaga

Tækniskóli Íslands

(skrásetningargjöld)
lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp um heilbrigðismál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tækniskóli Íslands

(skrásetningargjöld)
lagafrumvarp

Menningarsjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Þvottahús Ríkisspítalanna

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um mannanöfn

fyrirspurn

Ár aldraðra

fyrirspurn

Námsstyrkir doktorsefna

fyrirspurn

Barnasjónvarp

fyrirspurn

Stálvinnslan hf.

fyrirspurn

Stálvinnslan hf.

fyrirspurn

Samskipti fjármálaráðuneytis og Ríkisendurskoðunar

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(tilraunastarf í starfsnámi)
lagafrumvarp

Kvennadeild Landspítalans

umræður utan dagskrár

Skýrsla um stefnu ríkisstjórnarinnar í rannsóknar- og þróunarmálum.

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(tilraunastarf í starfsnámi)
lagafrumvarp

Samkeppnisráð

fyrirspurn

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Réttindi þeirra sem ekki hafa atvinnu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Vátryggingarstarfsemi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Lokun meðferðarheimilis SÁÁ að Staðarfelli

umræður utan dagskrár

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

umræður utan dagskrár

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Bréf menntamálaráðuneytisins til Norræna kvikmyndasjóðsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Forgangslisti um afgreiðslu mála

um fundarstjórn

Útboð á rekstri Fríhafnarinnar í Keflavík

umræður utan dagskrár

Skýrsla um stefnu ríkisstjórnarinnar í rannsóknar- og þróunarmálum

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála í iðnaðarnefnd

um fundarstjórn

Ráðherraábyrgð

(ábyrgð gagnvart Alþingi)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Aukin hlutdeild raforku í orkubúskap þjóðarinnar

þingsályktunartillaga

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Gæsla þjóðminja

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(tilraunastarf í starfsnámi)
lagafrumvarp

Frágangur stjórnarfrumvarpa

fyrirspurn

Pappírsnotkun þjóðarinnar

fyrirspurn

Íþróttir, æskulýðs- og tómstundastarfsemi

fyrirspurn

Skrifleg svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála í nefndum

um fundarstjórn

Útvarpslög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(tilraunastarf í starfsnámi)
lagafrumvarp

Tilraunaverkefni framhaldsskóla á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

þingsályktunartillaga

Utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(endurgreiðsla kostnaðar við læknishjálp og lyf)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(tilraunastarf í starfsnámi)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Menningarsjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Staða iðnaðarins

umræður utan dagskrár

Ummæli utanríkisráðherra um landbúnaðarmál

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingsályktunartillögu um greiðsluaðlögun fyrir fólk í verulegum greiðsluerfiðleikum

um fundarstjórn

Menningarsjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Menningarsjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur á búvörum)
lagafrumvarp

Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Breyttar úthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna, afgreiðsla mála fyrir þinglok o.fl.

um fundarstjórn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 130 1472,38
Flutningsræða 22 172,28
Andsvar 135 169,1
Um fundarstjórn 54 84,57
Grein fyrir atkvæði 27 33,23
Málsh. um fundarstjórn 5 10,92
Um atkvæðagreiðslu 5 4,43
Ber af sér sakir 2 3,62
Samtals 380 1950,53
32,5 klst.