Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Rekstur dagvistarheimila sjúkrahúsanna

umræður utan dagskrár

Embætti ríkislögmanns

fyrirspurn

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Umfjöllun um skýrslu frá Ríkisendurskoðun í menntamálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Meðferð opinberra mála

(skipunartími ríkissaksóknara o.fl.)
lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Yfirstjórn menningarstofnana

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálaleg samskipti Hrafns Gunnlaugssonar við ýmsa opinbera aðila

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(áfrýjun o.fl.)
lagafrumvarp

Auglýsing frá Morgunblaðinu

fyrirspurn

Húsbréfakerfið

fyrirspurn

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

fyrirspurn

Kynning á tillögum um sameiningu sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Rekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsa

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Framlagning skattafrumvarpa ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðfáni Íslendinga

þingsályktunartillaga

Fundur í Þingvallabænum 1. desember

athugasemdir um störf þingsins

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um kaup á björgunarþyrlu fyrir Landhelgisgæsluna

athugasemdir um störf þingsins

Prestssetur

lagafrumvarp

Kirkjumálasjóður

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vinna í nefndum við frágang fjárlaga o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Staðan í atvinnumálum á Akureyri og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við henni

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Kirkjumálasjóður

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

um fundarstjórn

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Viðhald húsa í einkaeign

fyrirspurn

Ráðgjöf um sambúðarslit, hjónaskilnað og forsjá barna

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1992

munnleg skýrsla þingmanns

Staðsetning hæstaréttarhúss

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(íbúðir fyrir aldraða)
lagafrumvarp

Rannsóknir og þróun í fiskvinnslu

fyrirspurn

Réttur vörubílstjóra til atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Skólaskip

fyrirspurn

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Afgreiðsla hafnalaga

um fundarstjórn

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárskortur sjúkrastofnana 1994

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Verndun nytjavatns

fyrirspurn

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknir á heimilisofbeldi

þingsályktunartillaga

Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar)
lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Aðstoð við bændur vegna harðinda á síðasta ári

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Háskólinn á Akureyri

(framgangskerfi kennara)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(skipan umsjónarnefnda)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Um dagskrá

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Breyting á reglugerð um Atvinnuleysistryggingasjóð

athugasemdir um störf þingsins

Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn

lagafrumvarp

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í iðnaðarnefnd, svar landbrh. við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Útflutningur hrossa

lagafrumvarp

Merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Þjónusta Ríkisútvarpsins við heyrnarskerta og heyrnarlausa

fyrirspurn

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Fundarhald í heilbrigðis- og trygginganefnd

athugasemdir um störf þingsins

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(nýjar EES-reglur)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf efh.- og viðskn. og allshn., verkfall meinatækna

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Auðlindakönnun í öllum landshlutum

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á atvinnulífi og náttúruauðlindum í Öxarfjarðarhéraði

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(íbúðir fyrir aldraða)
lagafrumvarp

Verkfall meinatækna

umræður utan dagskrár

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

50 ára afmæli lýðveldisins

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

skýrsla

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Skerðing á eingreiðslum til lífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 118 1159,02
Andsvar 107 153,28
Flutningsræða 16 91,2
Um fundarstjórn 32 61,83
Grein fyrir atkvæði 25 24,13
Málsh. um fundarstjórn 5 10
Ber af sér sakir 4 6,72
Um atkvæðagreiðslu 2 2,73
Samtals 309 1508,91
25,1 klst.