Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Sjónvarpsútsendingar frá Alþingi

athugasemdir um störf þingsins

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Uppsögn pistlahöfundar við Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur í námi)
lagafrumvarp

Forgangsröð kennslu erlendra tungumála

fyrirspurn

Húsnæðisaðstaða Fjölbrautaskólans við Ármúla

fyrirspurn

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Ráðherraábyrgð

þingsályktunartillaga

Vantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

vantraust

Málefni Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun utandagsskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Vegalög

(reiðhjólavegir)
lagafrumvarp

Skýrslur stofnana Háskóla Íslands um ESB-aðild

um fundarstjórn

Kynning á íslenskri menningu

lagafrumvarp

Málefni Atlanta-flugfélagsins

umræður utan dagskrár

Sala hlutabréfa í Lyfjaverslun Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Lán til náms í iðnhönnun

fyrirspurn

Fiskvinnsluskólinn

fyrirspurn

Styrkur til markaðsátaks í EES-löndunum

fyrirspurn

Staðgreiðsla af launum blaðsölubarna

fyrirspurn

Yfirstjórn löggæslu á einstökum svæðum

fyrirspurn

Greiðsluaðlögun húsnæðislána

þingsályktunartillaga

Vinnudeila ríkisins og sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fyrirspurn um launaþróun sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd jafnréttislaga

fyrirspurn

Tölvubúnaður fyrir textasíma

fyrirspurn

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Vöruverð lífsnauðsynja og verðmunur á milli þéttbýlis og dreifbýlis

þingsályktunartillaga

Úttekt á kjörum fólks er stundar nám fjarri heimabyggð

þingsályktunartillaga

Framfærsluvísitala

þingsályktunartillaga

Séríslenskir bókstafir í Inmarsat C fjarskiptakerfinu

fyrirspurn

Ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að sporna við ofbeldi í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Almenn hegningarlög

(skattalagabrot)
lagafrumvarp

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tjáningarfrelsi

þingsályktunartillaga

Skattgreiðslur af útflutningi hrossa

fyrirspurn

Krónutöluhækkun á laun

fyrirspurn

Aðstaða fatlaðra nemenda í Menntaskólanum við Hamrahlíð

fyrirspurn

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Refsiákvæði nokkurra skattalaga

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Fræðsla um bókhald og fjárreiður ríkisstofnana

fyrirspurn

Samþykktir Sambands húsnæðisnefnda

fyrirspurn

Staðan í kennaradeilunni með hliðsjón af afgreiðslu grunnskólafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

(framlenging laga)
lagafrumvarp

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu

þingsályktunartillaga

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(meiðyrði í garð opinbers starfsmanns)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 75 714,02
Flutningsræða 23 371,37
Andsvar 111 151,43
Um fundarstjórn 8 14,62
Grein fyrir atkvæði 11 8,18
Málsh. um fundarstjórn 1 1,75
Um atkvæðagreiðslu 1 1,72
Samtals 230 1263,09
21,1 klst.