Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Staðan í heilbrigðisþjónustunni

athugasemdir um störf þingsins

Kosningar til Alþingis

(skráning kjósenda)
lagafrumvarp

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Landafundir Íslendinga

þingsályktunartillaga

Öryggismiðstöð barna

þingsályktunartillaga

Óundirbúin fyrirspurn um flugmálaáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisreikningur 1996

lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Öryggismál í skólum

fyrirspurn

Áburðarverksmiðjan hf.

fyrirspurn

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um gjaldskrárbreytingar Pósts og síma

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Utandagskrárumræða um málefni Sjómannaskólans

um fundarstjórn

Stefnan í málefnum Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Hjúkrunarrými fyrir aldraða í Reykjavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(innritunar- og efnisgjöld)
lagafrumvarp

Lokun vínveitingastaða

fyrirspurn

Framkvæmd áfengislaga

fyrirspurn

Rekstrargrundvöllur landvinnslu í samkeppni við sjóvinnslu um borð í frystiskipum

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

(skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
lagafrumvarp

Framtíðarskipan raforkumála

þingsályktunartillaga

Of skammt liðið, 5 og 6. mál

afbrigði um dagskrármál

Framtíðarskipan raforkumála

þingsályktunartillaga

Úttekt á fjárhagsvanda Háskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Skýrsla félagsmálaráðherra um réttindi fatlaðra

skýrsla ráðherra

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

9.--11. mál

afbrigði um dagskrármál

Landafundir Íslendinga

þingsályktunartillaga

Frumvarp til sveitarstjórnarlaga

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Rafmagnseftirlit

umræður utan dagskrár

Athugasemd í umræðu um fyrirspurn

um fundarstjórn

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Afleiðingar af uppsögnum ungra lækna

umræður utan dagskrár

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skaðabótalög

(endurskoðun laganna)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Viðskiptabann á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Umsókn Friðar 2000 um leigu á skólahúsnæði

fyrirspurn

Textun íslensks sjónvarpsefnis

þingsályktunartillaga

Úrskurður umboðsmanns um ólögmæta hótelstyrki

umræður utan dagskrár

Efling sauðfjárbúskapar í jaðarbyggðum

þingsályktunartillaga

Viðskiptabann gegn Írak

fyrirspurn

Fjármagn vegna mælinga á geislavirkum efnum í sjó

fyrirspurn

Afbrigði um dagskrármál

Niðurstaða atkvæðagreiðslu um afbrigði

athugasemdir um störf þingsins

Réttur þeirra sem ekki hafa atvinnu

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Túlkun þingskapa

um fundarstjórn

Málefni Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands

fyrirspurn

Afturköllun frumvarps um stöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanum

tilkynning frá ríkisstjórninni

Afstaða ríkisstjórnarinnar til mögulegra hernaðaraðgerða Bandaríkjanna gegn Írak

umræður utan dagskrár

Túlkun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Réttur þeirra sem ekki hafa atvinnu

þingsályktunartillaga

Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Listskreytingar opinberra bygginga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppboð á skuldabréfum ÞÞÞ á Akranesi

umræður utan dagskrár

Öldrunardeildin Ljósheimar á Selfossi

fyrirspurn

Heimilisofbeldi

fyrirspurn

Löggæsla í austurhluta Reykjavíkur

fyrirspurn

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Skólakerfið í ljósi TIMSS-skýrslna

umræður utan dagskrár

Lögfesting fylgiskjals

um fundarstjórn

Hollustuhættir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanns í fréttaviðtali

athugasemdir um störf þingsins

Dómstólar

lagafrumvarp

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um húsnæðismál

um fundarstjórn

Kúgun kvenna í Afganistan

umræður utan dagskrár

Umræða um húsnæðismál

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Örnefnastofnun Íslands

lagafrumvarp

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Örnefnastofnun Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Bindandi álit í skattamálum

lagafrumvarp

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Vextir, dráttarvextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(ferðaskrifstofur)
lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Vinna í nefndum

athugasemdir um störf þingsins

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Framlag til þróunarsamvinnu

þingsályktunartillaga

Vestnorræna ráðið 1997

skýrsla

Þjóðfáni Íslendinga

(notkun fánans o.fl.)
lagafrumvarp

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Frétt DV um umræður á Alþingi um vistun ungra afbrotamanna

athugasemdir um störf þingsins

Orð formanns þingflokks framsóknarmanna um formann heilbr.- og trn.

um fundarstjórn

Umferðarstjórn lögreglunnar

fyrirspurn

Hlutafélög

(aðild starfsmanna að stjórn)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(úrskurðarnefnd)
lagafrumvarp

Réttarfarsdómstóll

lagafrumvarp

Ráðstefna á vegum fjögurra ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um gagnagrunna

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurn um kaup Landsbankans á veiðileyfum í Hrútafjarðará

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um breytingu á skipulags- og byggingarlögum

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp til skipulags- og byggingarlaga

tilkynningar forseta

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Rökstudd dagskrá við frv. til sveitarstjórnarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Ósk um viðveru ráðherra

um fundarstjórn

Framhald þingstarfa og þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Framhald þingstarfa og þingfrestun

um fundarstjórn

Fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um síldarsamning o.fl.

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Einkavæðing Landsvirkjunar og Landsbankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Samráð um þingstörfin

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fréttatíma sjónvarps

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Beiðni um úttekt Ríkisendurskoðunar á málefnum Búnaðarbankans

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Samráð um þingstörfin

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Samkomulag um þingstörfin og þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarpa um skipan mála á hálendinu

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Skipting aukinna aflaheimilda

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli þingmanns um óundirbúnar fyrirspurnir

athugasemdir um störf þingsins

Svör viðskiptaráðherra um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Málefni LÍN

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Orð formanns þingflokks Framsóknarflokksins

um fundarstjórn

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 141 1131,15
Andsvar 137 189,68
Flutningsræða 33 139,53
Grein fyrir atkvæði 47 39,33
Um fundarstjórn 15 25,68
Um atkvæðagreiðslu 8 8,53
Samtals 381 1533,9
25,6 klst.