Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Réttarfarsdómstóll

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsaleigubætur)
lagafrumvarp

Sjálfbær orkustefna

þingsályktunartillaga

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Endurskoðun hjúalaga

fyrirspurn

Ár aldraðra

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Umræður um frumvörp um miðlægan gagnagrunn

um fundarstjórn

Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Staðfest samvist

(ættleiðing)
lagafrumvarp

Orkusjóður

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Fjármögnun heilbrigðisþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Stofnfisks

umræður utan dagskrár

Lækkun álverðs og orkuverðs

fyrirspurn

Kerfisbreyting í húsnæðismálum og ástandið á leigumarkaði

umræður utan dagskrár

Viðbrögð Alþingis við dómi Hæstaréttar um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmdasjóður Íslands

(afnám laga)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður launamanns)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður launamanns)
lagafrumvarp

Afnám laga um húsaleigu sem fylgir vísitölu húsnæðiskostnaðar

lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(afnám laga)
lagafrumvarp

Heimild Hitaveitu Suðurnesja til virkjunarframkvæmda

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður launamanns)
lagafrumvarp

Árásir Bandaríkjamanna og Breta á Írak

umræður utan dagskrár

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins

(sala hlutafjár)
lagafrumvarp

Útboð á rekstri hjúkrunarheimilis fyrir aldraða

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði

(réttur til styrkja)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Vinna í sjávarútvegsnefnd að frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Dvalarrými fyrir aldraða

fyrirspurn

Rannsóknir Margrétar Guðnadóttur

fyrirspurn

Kennsla í íslensku

fyrirspurn

Staða náttúrufræði í íslensku skólakerfi

fyrirspurn

Fjöldi útlendinga með atvinnuleyfi hér á landi

fyrirspurn

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Uppbyggingin á Eiríksstöðum í Haukadal

fyrirspurn

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 52 336,22
Flutningsræða 20 72,12
Andsvar 24 29,42
Um fundarstjórn 10 15,65
Grein fyrir atkvæði 7 6,38
Um atkvæðagreiðslu 2 2,27
Samtals 115 462,06
7,7 klst.