Sveinn Guðmundsson: ræður


Ræður

Samdráttur í iðnaði

þingsályktunartillaga

Kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins

þingsályktunartillaga

Vélstjóranám

lagafrumvarp

Matreiðslumenn á farskipum og fiskiskipum

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja

lagafrumvarp

Landshöfn í Þorlákshöfn

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Landshöfn í Þorlákshöfn

lagafrumvarp